Társadalmi egyenlőtlenségek és közpolitika

A Társadalmi egyenlőtlenségek és közpolitika streamben (műhelyben) tevékenykedő munkatársak a társadalmi egyenlőtlenségek elemzését és az ezzel kapcsolatos szélesebb értelemben vett szakpolitikákat kutatják. Tevékenységében a magyar szociológia és szociálpolitika azon hagyományát kívánjuk folytatni, melynek tudományos habitusa a társadalmi felelősségvállalás és közpolitika számára hasznosuló tudás megteremtése. Ennek jegyében vizsgáljuk azokat a társadalmi struktúrákat és viszonyokat, melyek a társadalmi egyenlőtlenségek termelődésében meghatározó szerepet játszanak, úgy mint: oktatás, munkaerőpiac, egészségügy, társadalmi nem, család és kisebb közösségek, szociális ellátó-rendszerek, tömegkommunikáció. A stream-ben tevékeny kutatók továbbá azokat a közpolitikai beavatkozásokat is elemzik, melyek ezen egyenlőtlenségek kezelését célozzák (szociál-politika, oktatáspolitika, munkaerő-piaci politikák, egyenlő bánásmód politika, egészség-politika).
A műhely tagjai által végzett, jelenleg folyó kutatási projektek a következő területekre terjednek ki: 
társadalmi, gazdasági egyenlőtlenségek és a szegénység; az esélyek egyenlőtlensége a társadalmi osztályok, a nem, szexuális orientáció, életkor, fogyatékosság, etnikai hovatartozás és lakóhely metszetében; az egyenlő bánásmód elve és a diszkrimináció; esélyegyenlőségi, integrációs politikák elvei és megvalósulása a közoktatásban, munkaerőpiacon, szociálpolitikában, gyermekvédelemben, egészségügyben és fejlesztéspolitikában. 
A műhelyben folyó kutatások részben alapkutatások, részben pedig alkalmazott kutatások. A műhely tagjai számos európai összehasonlító nemzetközi kutatási projektben is részt vesznek.

Vezetője: Messing Vera

Tagjai: Albert FruzsinaErőss GáborHajdu Gábor, Megyesi BoldizsárNeményi MáriaP. Tóth TamásTakács JuditTardos Katalin

Külső tagok: Fernezelyi Borbála, Janky Béla, Kóczé Angéla, Vajda Róza