Társadalmi csoportok, konfliktusok és integráció

Az aktuális társadalmi viszonyok általános szerkezeti logikájának feltárása időről időre a szociológiai kutatás homlokterébe kerül. Magyarországon különösen erősek e kutatási terület hagyományai. A kutatási irány a magyar társadalom integrációs és dezintegrációs folyamatainak szociológiai szempontú vizsgálatait tűzi ki célul. Egy olyan értelmezési keretet kíván kidolgozni, amely egyszerre reflektál a rétegződéssel, társadalmi egyenlőtlenséggel foglalkozó tanulmányokra, hozzájárul a szociológia módszertani és tematikus megújításához, valamint aktuális és érvényes ismereteket közöl a magyar társadalomról. A kutatási irány célja olyan kutatási projektek megvalósítása, amely a magyar társadalom szerkezetét és annak fő szervező elveit, valamint azokat a társadalmi, gazdasági, politikai folyamatokat vizsgálja, amelyek gátolják a társadalom integrációját. A kutatási irány több tágabb témában és megközelítésben vizsgálja a társadalmi integrációs és dezintegrációs folyamatokat, melyek közül kiemelkedik a társadalmi rétegződés, társadalmi csoportok vizsgálata, a hatalmi viszonyok és hatalmi csoportok elemzése, a társadalmi intézmények kutatása valamint a területi, városi és vidéki struktúrák, egyenlőtlenségek és hatalmi/társadalmi és környezeti konfliktusok vizsgálata. 

Vezetője: Kovách Imre

Tagjai: Acsády Judit, Albert FruzsinaCsurgó Bernadett, Csizmady Adrienne, Dupcsik Csaba, Gerő Márton, Kapitány Ágnes, Kristóf Luca, Megyesi Boldizsár, Messing Vera, P. Tóth Tamás, Dávid Beáta, Szirmai Viktória, Tardos Katalin, Hajdu GáborTibori Timea

Külső tagok: Berki Márton, Halász Levente, Kóczé Angéla, Légmán Anna, Váradi Zsuzsanna