Szikra Dorottya: Ideológia és pragmatizmus a szakpolitikában. A második és a harmadik Orbán-kormány családpolitikája

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2016–2019

Szikra Dorottya kutatásának központi kérdése az, hogy vajon tetten érhető-e a jóléti rendszer, azon belül a családpolitika átalakításának egy határozott iránya 2010 után. A családpolitika három szintjét különbözteti meg: a döntéshozatali folyamatokat (policy process), a megalkotott szakpolitikákat (policy output) és a szakpolitika célcsoportra tett hatását (policy outcome). Míg az első kettőt a kutató kvalitatív módszerekkel (diskurzus és tartalomelemzés), addig a harmadik szintet kvantitatív elemzéssel, elsősorban mikroszimulációs számításokkal vizsgálja.