Szervezeti innovációk és tudásfelhasználás az üzleti szolgáltatások területén

Projektvezető

Makó Csaba

Résztvevők

Makó Csaba

A kutatás

Az elmúlt évtizedekben a világgazdaságban tapasztalható strukturális átalakulások egyike a szolgáltatási szektor szerepének felértékelődése. Ez egyaránt tetten érhető a szolgáltatási szektorban foglalkoztatott munkaerő létszámának, illetve az ágazat nemzeti össztermékben való részesedésének növekedésében. Mindeközben a szolgáltatásokban is elindult a tevékenységek kihelyezése, mely érinti Magyarországot is. Ahhoz, hogy jobban ki tudjuk használni az ebben rejlő fejlődési potenciált, elengedhetetlen a szolgáltatási szektorra jellemző szervezeti innovációk szerepének eddiginél mélyebb megértése. A kutatás két nagyobb részből áll: 1) áttekintés az üzleti szolgáltatások fejlődésének legújabb nemzetközi tendenciáiról, kvantitatív kutatás a szervezeti és szolgáltatás-innovációk, valamint a vállalati tudásfelhasználási formák kapcsolatáról a hazai szolgáltatási szektor reprezentatív mintáján.