Szalma, I., Pélyi, L., & Udvari, O. (2023). Szakirodalmi áttekintés a háziállatok családon belüli szerepéről

Szalma, I., Pélyi, L., & Udvari, O. (2023). Szakirodalmi áttekintés a háziállatok családon belüli szerepéről. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle13(3), 51–75. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2023.3.51

ABSZTRAKT

A háziállatok egyre fontosabb szerepet játszanak a családok életében, ahogyan erre már számos nemzetközi tanulmány rávilágított. Magyarországon a háziállatok családon belüli szerepéről azonban még nem sok kutatási eredmény olvasható. Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse a nemzetközi szakirodalomnak azt a részét, ami ezt a kérdést járja körül. Ehhez a felmérő szakirodalmi áttekintés (scoping review) módszerét alkalmaztuk. Ennek keretében összegyűjtöttük azokat a nemzetközi folyóiratcikkeket, amelyek az 1980 és 2022 közötti időszakban jelentek meg és az általunk választott témára fókuszáltak.

A szakirodalmi áttekintés eredménye alapján 47 olyan cikket találtunk, melyek megfeleltek kutatásunk fókuszának, azaz a háziállatok családon belüli szerepét vizsgálták. Ezek átolvasása után a következő témakörök bontakoztak ki: a fiktív rokonság kialakulása ember és állat között, ehhez kapcsolódóan a háziállatok rugalmas szerepe a családon belül, valamint a gazdák átalakuló szerepköre. Emellett a vizsgált folyóiratcikkek egy része a különböző kötődéstípusokat elemzi háziállatok és gazdáik között, valamint ehhez kapcsolódóan a háziállat elvesztésével járó gyász kérdésköre is gyakran került e kutatások középpontjába. Továbbá az is, hogy a háziállattal rendelkezők miként alakítanak ki párkapcsolatot, és hogy vajon a háziállatok pótolhatják-e a gyermekeket.

Munkánk során az is világossá vált, hogy az általunk áttekintett cikkekben szereplő empirikus kutatások nagyon homogén mintán vizsgálták a háziállatok családi szerepeit: a középosztálybeli családokkal – és azon belül különösen a nőkkel – folytatott kutatások felülreprezentáltak. Így a jövőbeli vizsgálatoknál fontos lenne, hogy az eddigieknél heterogénebb mintát alkalmazzanak a kutatók.