Sik Endre - Bartek Mária (2023). A párok fogyasztásának egyenlőtlensége.

Sik Endre - Bartek Mária (2023). A párok fogyasztásának egyenlőtlensége. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2023.2.55

Absztrakt

Ebben a tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy a háztartás tagjai közötti egyenlőtlenségek hogyan függnek össze a háztartástagok fogyasztási egyenlőtlenségeivel. Azért választottuk tanulmányunk tárgyául a fogyasztást, mert belátható, hogy ennek biztosítása a háztartás tagjai számára a háztartás egyik legfontosabb funkciója. Feltételeztük, hogy a fogyasztás háztartáson belüli egyenlőtlensége összefügg a háztartástagok egyéb háztar-táson belüli egyenlőtlenségeivel, hiszen része annak a komplex folyamatnak, amely a háztartástagok közötti státusz meghatározását alakítja, de ami nem áll meg a háztartások határán, hanem kihat a háztartáson kívüli folyamatokra is. A kutatást az EU-SILC 2015. évi adatbázisán végeztük, s bár a rendelkezésre álló adatok nem tettek lehetővé alaposabb elemzést, az megállapítható volt, hogy a háztartáson belüli fogyasztási egyenlőt-lenségek, ha kismértékben is, de összefüggenek a párok közötti egyéb egyenlőtlenségekkel, valamint hogy a jobb anyagi/társadalmi helyzet csökkenti a fogyasztás egyenlőtlenségének esélyét.