Sik Endre (2022) Gondolatok a háztartás működéséről

Sik Endre (2022) Gondolatok a háztartás működéséről. 49-67. In: Feledy Anna, Egle Botond (szerk.) (2022) Van új a nap alatt – Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium konferenciájának válogatott tanulmánykötete, Budapest. ISBN 978 963 489 472 8

Absztrakt:

A tanulmány célja felvetni a háztartás működésével kapcsolatban néhány hasznosnak tűnő elméleti és empirikus kutatási szempontot. Az első részben a háztartásnak egy olyan lehetséges megközelítését vázolom fel, amely alkalmasnak látszik a háztartáson belüli folyamatok, s ezen belül a kapcsolati tőke szerepének megismerésére, illetve a szakirodalomból válogatok néhány példát, amelyek a háztartáson belüli döntési folyamatok sajátosságait szemléltetik. Ezután két példával illusztrálom, hogy milyen modellépítési megoldások kínálkoznak a háztartástagok közötti egyenlő(tlen)ség empirikus vizsgálatára.

A tanulmánykötet az alábbi linken érhető el: Van új a nap alatt – Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium konferenciájának válogatott tanulmánykötete