Scheibner Tamás – Zombory Máté (2019) Holokauszt és államszocializmus. A történelem terhe a hatvanas években