Robotok az egészségügyi intézményekben és szociális ellátásban?

Felgyorsult használatuk és egyre nagyobb az igény a gondozási feladatokat ellátó robotokra

A személyi használatú robotok néhány éve kezdtek elterjedni, egy részük általános otthoni tevékenységekhez kapcsolódik, jellemző eszközök a porszívó, fűnyíró, úszómedence tisztító. Vannak olyanok is, amelyek a lakóhely felügyeletét, vezérlését végzik, valamint tartják a kapcsolatot az okos eszközökkel és berendezésekkel. Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokban egyre inkább az emberre hasonlító, kommunikálni tudó többfunkciós segítő robotok jelentek meg. A jelenlevő Covid-19 járványban is sikeresen használják a technológiát a személyes találkozások csökkentésére, a karanténban maradt páciensek igényeinek hatékonyabb teljesítéséhez. Több olyan, az Európai Unió által is támogatott projekt eredményét ismerjük, amelyek előrevetítik: a robottechnológia fejlődése felgyorsíthatja a fenntartható egészségügyi ellátásra való átállást és növelheti az éghajlatváltozással szembeni ellenállóképességet.     

A robotok vezérelhető, programozható elektromechanikus készülékek. Jellemzőiket tekintve általában ipari célú, illetve személyes felhasználású csoportba sorolhatók. Az ipari robotok használata ma már a termelés szinte minden területén és a szolgáltatások jelentős hányadában bevett gyakorlat.

Az utóbbi időben sorra jelennek meg a már sorozatban gyártott, komplex feladatokat ellátó robotok, amelyeket kimondottan az egészségügyi és szociális ellátás speciális igényeit elégítik ki. Ezek általában humanoid, felépítésével és formatervezésével többé-kevésbé emberhez hasonlító, megnyerő viselkedésű robotok. Mesterséges intelligencia alkalmazásával képesek érzékelésre (szenzorok, látás, hallás, olvasás), gondolkodásra (keresés, ok-okozati összefüggések, problémamegoldás), cselekvésre (vizualizálás, optimalizálás, beszéd, a robot és más intelligens eszközök, járművek vezérlése), a tanulási folyamatok során speciális tudás megszerzésére [1].

 

https://www.researchgate.net/publication/347266798_

ARI_the_Social_Assistive_Robot_and_Companion

Az egészségügy területén számtalan feladatot hajtanak végre, segítenek a műtőben, intézményi logisztikai feladatokat látnak el (vér-, minta-, leletszállítás), mozgáskorlátozottaknak nyújtanak segítséget (intelligens autonóm tolószék, tornáztató és a pácienseket ágyba helyező robot). Nagy segítséget jelentenek a Covid-19 megjelenése óta, több helyen alkalmazzák a személyes találkozások számának csökkentésére: intelligens drónok szállítanak gyógyszer és Covid-19 tesztmintákat és ellenőrzik a szabályok betartását a karanténba zárt területeken; UV fertőtlenítést és automatikus hőmérsékletmérést végeznek az intézményekben; figyelmeztetik a pácienseket a szabályok betartására.

A személyes robotok segítik a főzést, a takarítást, segítenek az evésben és öltözködésben, a szükséges tárgyakat a megfelelően helyre viszik. A robotok közül egy csoport (social assistive robot) az idős, rászoruló, egyedül élő emberek egészségi és pszichológiai jólétét növeli közvetlen kommunikáció révén, cél a páciens önálló életvitellel otthon tartása. Gyenge, idősebb, beteges emberek esetében különböző szenzorokkal ellenőrzi a páciens állapotát, figyelemmel kiséri a kockázatos berendezések működését (gázkészülékek, elektromos eszközök), figyelmeztet a szükséges feladatok (gyógyszerbevétel) elvégzésére, közli a híreket és szociális eseményeket, az igények szerint fizikai/szellemi játékokat játszik, vagy más módon szórakoztat. A távfelügyetet igénylők, mozgásukban korlátozottak esetében biztosítja a folyamatos kapcsolatot, az otthoni mozgás során figyelmeztet és navigál, segít a megfelelő terápiás gyakorlatok elvégzésében, veszélyhelyzetben segít és riaszt. Elkülönítettek esetén segít a páciensek monitorozásában, végrehajtja a személyzet távvezérelt utasításait. Egészségügyi intézményben, fogadja az érkezőket, segíti a be és kijelentkezést, nyilvántartja az időpont-foglalásokat, várakozási időben szórakoztat.

A terület fontosságát kiemeli, hogy az EU számos projektben [3-4] jelenleg is támogat kutató konzorciumokat, amelyek sokszor hónapokig tartó valós környezetben történő teszteléseket végeznek a hatékony fejlesztések érdekében. Megindult a szakterület funkciók szerinti szabványosítása, amely gyorsítja a technológia fejlődését. A szakértők egyetértenek abban, hogy a speciális robotok elterjedése jelentős mértékben gyorsíthatja az egészségügyi rendszer és a szociális gondozás éghajlatváltozással szembeni ellenálló-képességének növekedését és a karboncsökkentési tervek teljesülését.           

 

  

Bobvos János 

 

[1]   S Cooper, A Di Fava et. al. 2020: ARI: the Social Assistive Robot and Companion

https://www.researchgate.net/publication/347266798_ARI_the_Social_Assistive_Robot_and_Companion

[2]  N B Santos, R S Bavaresco et al. 2021: A systematic mapping study of robotics in human care

https://www.researchgate.net/publication/352708007_A_systematic_mapping_study_of_robotics_in_human_care

[3] SHAPES: Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems https://shapes2020.eu/

[4] SPRING: Socially Pertinent Robots in Gerontological Healthcare https://spring-h2020.eu/