Pszicho-szociális kockázatok, szolgáltatóipar és társadalmi párbeszéd

Projektvezető

ASTREES, France - Jean-Marie Bergere

Koordinátor

ASTREES, France - Christophe Teissier

Kutatásvezető (MTA SZKI)

Makó Csaba

Résztvevők (MTA SZKI)

Makó Csaba

Csizmadia Péter

Illéssy Miklós

A kutatás

A projekt célja, hogy mind nemzeti, mind európai szinten támogassa a szolgáltatási területen foglalkoztatottakat képviselő szociális partnereket a pszicho-szociális stresszel kapcsolatos társadalmi párbeszéd gyakorlatának kialakításában és fejlesztésében. A kitűzött célokkal kapcsolatban a következő területeket vizsgálja: - Melyek a pszicho-szociális stresszel kapcsolatos gyakorlatok és elért eredmények a társadalmi párbeszédben (a résztvevő országokban és európai szinten)? Milyen módon lehetne az öt résztvevő országban alkalmazni a témával kapcsolatos európai szintű kezdeményezéseket?

 

A kutatás első lépéseként műhelymegbeszélésre került sor Budapesten 2009. december 03-án. A megbeszélésen 15, a pénzügyi szektor munkavállalói és munkáltatói oldalának képviselője vett részt. A műhely célja annak feltérképezése volt, hogy a magyar pénzügyi szektor szereplői milyen jelentőséget tulajdonítanak a munkahelyi pszicho-szociális stressznek és hogy az ezzel kapcsolatos problémák hogyan jelennek meg az ágazatban folytatott társadalmi párbeszédben. A kutatók (MTA SZKI) és a pénzügyi szféra különböző területeit és szereplőit képviselő (MKB Bank, K&H Bank, AEGON Biztosító, BBDSZ, stb.) szakszervezeti és munkáltatói képviselők előadásainak legfontosabb eredményeként javaslat születetett a munkahelyi stresszel való megbirkózással kapcsolatos „legjobb gyakorlatokat” tartalmazó adatbázis létrehozásáról. A résztvevők jelezték a szándékukat a témában 2010 februárjában szervezendő újabb műhelymegbeszélésen való részvételre.

Anyagok

Szakmai összefoglaló: (doc 838 kb)