Új társadalmi kockázatok az európai tudástársadalomban és felsőoktatásban (NESOR)

Projektvezető

Makó Csaba

Konzorciumi tagok

  • Universitat di Barcelona – Laureano Jiménez Esteller

  • Radboud University Nijmegen – Erik de Gier

  • Universitá di Modena and Reggio Emilia – Michele Mariani

  • Universitet Łodzki – Agnieszka Dzierdziczak-Foltyn

  • Navreme – Bernd Baumgartl

  • MTA SZKI – Makó Csaba

Résztvevők (MTA SZKI)

Makó Csaba
Csizmadia Péter
Illéssy Miklós

A kutatás

A NESOR projekt fő célja, hogy 6 európai országban vizsgálja a Bologna-folyamat eddigi pozitív és negatív eredményeit és jelezze az egyetemek és főiskolák új helyét és szerepét a változó Európai Szociális Modell keretein belül. A kutatás az alábbi kérdésekre keresi a választ:

1.) Az európai tudástársadalom kialakulása és az ezzel kapcsolatos régi és új típusú (demográfiai, munkaerőpiaci, oktatási, gazdasági, társadalmi) kockázatok vizsgálata, illetve az ezek enyhítését szolgáló lehetséges társadalompolitikák.

2.) Miként befolyásolja az egyes országok (makro) intézményi berendezkedése a fenti kockázatok kialakulását és kezelését.

3.) Paradigmaváltás: az oktatástól a tanulásig: az ismeretátadástól a tanulás felé történő elmozdulás, a tanulási készségek fejlesztését célzó didaktikai módszerek.

4.) A felsőoktatási intézmények helye és szerepe az esélyegyenlőség növelésében

A NESOR projekt WS 3 munkacsomagjának szakmai koordinátoraként kidolgoztuk kapcsolódó kutatási vezérfonalat. Az év folyamán intenzív terepmunkát és a háttérkutatást végeztünk, a következők szerint:

1.) 22 strukturált szakértői mélyinterjút készítettünk a felsőoktatás különböző szereplőivel (felsőoktatási intézmények vezetői, gazdasági érdekképviseleti szervezetek vezetői, munkáltatók képviselői, felsőoktatás-kutatók és tanácsadók).

2.) Szisztematikus sajtófigyelést végeztünk, amelynek során feldogoztuk az elmúlt öt év során a vezető hazai napi- és hetilapokban a felsőoktatással kapcsolatban megjelent publicisztikákat.

3.) Áttekintettük és feldolgoztuk az európai egyetemi rendszereik teljesítményével foglalkozó legfontosabb nemzetközi kutatások eredményeit.

4.) A kutatás eredményeinek megvitatására 4 szakértői fókuszcsoportot és egy nemzeti konferenciát rendeztünk a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karával együttműködésben a felsőoktatás különböző részterületeit képviselő szakértők részvételével.

A fentieken túl nemzeti jelentéseket készítettünk a projekt WS2 és WS3 munkacsomagjaihoz kapcsolódóan ('Tudástársadalom és felsőoktatás', illetve 'Az európai szociális modellek és a felsőoktatás' témakörökben). Ezt követően nemzetközi összehasonlító jelentést készítettünk a WS3 munkacsomaghoz kapcsolódóan az európai szociális modellek és az átalakuló felsőoktatási intézményrendszer kapcsolatáról.