Munkaszervezet és struktúraváltás a tudás-gazdaságban (WORKS)

Projektvezető

Makó Csaba

Koordinátor

Catholic University of Leuven, Higher Institute for Labour Studies

Konzorciumi tagok

 • Catholic University of Leuven, Higher Institute for Labour Studies – Monique Ramioul
 • Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (Working Life Research Centre), Vienna – örg Flecker
 • London Metropolitan University, Working Lives Research Institute – Ursula Huws
 • Fondation Travail-Université, Work & Technology Research Centre, Namur – Gérad Valenduc
 • Panteion University of Political and Social Sciences, Department of Social Policy & Social Anthropology of Panteion, Greece – Stavros Gabroglou
 • University of Twente, School of Business, Public Administration & Technology – Willem Trommel
 • University of Essex, Institute for Social and Economic Research – Malcolm Brynin
 • MTA Szociológiai Kutatóintézet– Makó Csaba
 • ISF MUENCHEN - Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung – Pamel Meil
 • Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Institute for Technology Assessment and Systems Analysis – Bettina-Johanna Krings
 • Fundação da Faculdade de Ciências e Tecnologia-UNL, Portugal – António Brandão Moniz
 • National Institute for Working Life, Department for Research on Development Processes, Sweden – Ewa Gunnarsson
 • IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, Italy – Giovanna Altieri
 • SINTEF - Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole, Industrial Management – Carla Dahl-Jørgensen
 • ATK Arbetstagarkonsultation AB, Arbetsliv – Per Tengblad
 • CEE – Centre d'études de l'emploi – Nathalie Greenan
 • Institute of Sociology, Bulgarian Academy of Sciences – Vassil Kirov

Résztvevők (MTA SZKI)

Makó Csaba
Csizmadia Péter
Illéssy Miklós

A kutatás

A WORKS (Work Organization and Restructuring in the Knowledge Society) című, 14 európai ország 17 kutatóintézetének/egyetemének részvételével létrehozott nemzetközi projekt tagjai annak vizsgálatára vállalkoztak, hogy milyen módon érthetők meg a munka világában végbement változások a tudástársadalom kialakulásával összefüggésben. A kutatás célja a változások mozgatórugóinak feltárása és annak bemutatása, hogy az átalakulás milyen hatással van az új tudások létrehozására és azok felhasználására, a munkavégzés gyakorlatára, valamint az életminőségre. A WORKS projekt magában foglalja a munka világában végbement változásokkal kapcsolatos kutatási eredmények széleskörű áttekintését, valamint a releváns elméleti, fogalmi, empirikus és politikai tapasztalatok szintézisét, kitekintéssel a lehetséges jövőbeli perspektívákra is. A kutatás kiterjedt a témával kapcsolatos európai szervezeti és egyéni/háztartási adatfelvételek eredményeinek másodelemzésére, 56 vállalati és több száz egyéni esettanulmány tapasztalatainak feldolgozására és értékelésére. A globális versenynek a foglalkoztatásra és a munkafeltételekre gyakorolt hatásait az értéklánc megközelítés perspektívájában vizsgálta. A projekt keretében készült elemzések, a kutatók–oktatók munkájának segítése mellett, különlegesen fontos empirikus ismereteket jelentenek a gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai döntéshozók számára is. Az MTA Szociológiai Kutatóintézet Szervezet- és Munkaszociológiai Műhelye koordinálta az „új tagállamokban” végzett kutatómunkát a nemzetközi projekt keretében. A kutatást az EU minta-kutatásaként minősítették 2009-ben. A WORKS projekt fő üzenete: A magyar gazdaság a világgazdaságba történő mélyebb integrációját elősegítheti a nemzetközi értékláncokban való intenzívebb részvétel. Az értékláncok a vállalati kiszervezések és együttműködések szerepének felértékelődésével egyre fontosabb szerepet játszanak a globális gazdaságban. Az elmúlt évek fokozódó versenye arra kényszeríti a gazdasági szereplőket, hogy tevékenységüket globális szinten folyamatosan átszervezzék nagyobb rugalmasságot és tanulási potenciált keresve.