Munka és jól-lét összehangolása Európában (RECWOWE)

Projektvezető

Denis Bouget (Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin-Nantes)

Honlap: http://recwowe.vitamib.com/

Kutatásvezető (MTA SZKI)

Takács Judit

Résztvevők (MTA SZKI)

Artner Szilvia
Dupcsik Csaba
Messing Vera
P. Tóth Tamás
Szalai Júlia
Tardos Katalin

Tóth Olga

Vajda Róza

A kutatás

Ez a 29 nemzetközi kutatóhely együttműködésével zajló program a munka és a jól-lét összehangolásának témakörével foglalkozó európai kutatások eredményeit dolgozza fel.

A) "Termékenység, (női) munkaerőpiaci részvétel és munka-magánélet harmonizációs szabályozás" alprogram – A munka-család egyensúlyának vizsgálata különösen a gyermekvállalási szándékokkal és a megvalósuló termékenységgel összefüggésben válik fontossá. A dolgozó családos embereket érintő feszültségekkel foglalkozó nemzetközi összehasonlító kutatás a munka és a magánélet, illetve a családi élet hatékonyabb harmonizációs lehetőségeinek elemzésével az emberi életminőség javításához járul hozzá. 2010 folyamán – részben a korábban 100 foglalkoztatott budapesti kisgyermekes szülővel készített Munka-család egyensúly (WLB) felmérés eredményeinek felhasználásával – magyar országjelentés készült, mely felhívta a figyelmet a rendkívül alacsony magyar termékenységi adatok hátterében fellelhető társadalmi sajátosságokra: a gyermekvállalási készségek és képességek (capabilities) korlátozottságára, mely elsősorban a több gyermek vállalásának ritkulásában és a gyermek nélkül élők számának növekedésében mutatkozik meg.

B)"Munkahely-megőrzés és a munkáltatók toborzási döntései" alprogram – A kutatás megállapította, hogy az alacsony képzettségű munkaerő toborzásakor elsősorban az informális toborzási csatornákat és a közvetlen (direkt) toborzási módszereknek adnak prioritást a munkáltatók. A konkrét toborzási módszerek közül leggyakrabban a meglévő alkalmazottak ajánlását és a cég közvetlen megkeresését használták a munkáltatók. A legritkábban használt toborzási eszközök között szerepeltek a munkaügyi központok. Alapvetően a korábbi rossz tapasztalatok miatt, ha csak lehet elkerülik ezt a toborzási módszert a munkáltatók. Az alapvetően nem formális toborzási eszközök használata miatt az álláslehetőségek jelentős része nem kerül nyilvánosságra, így a rosszabb társadalmi networkkel rendelkező hátrányos helyzetű csoportok ismét hátrányt szenvednek az álláshoz jutásban.  

Publikáció:

Hobson, B., Fahlén, S. & Takács, J. (2011). Agency and Capabilities to Achieve a Work-Life Balance: A Comparison of Sweden and Hungary. Social Politics. 18(2). p. 168-198.

Mannila, S., Messing, V., Broek, H. & Vidra, Zs. (2010). Immigrants and Ethnic Minorities. European Tensions, Country Cases and Debates. National Institute for Health and Welfare. University Print, Helsinki, Finland.  

A kutatás eredményeinek bemutatása konferenciákon:

● 2011Takács J Early 21st century determinants of desired fertility in Hungary Work and Welfare in Europe: New compromises or ongoing demise? RECWOWE Final Conference, Brussels (2011. június 15-17)  

●2011 Plantenga J – Remery C – Takács J Supporting parenthood. Public support to young families in the European Union Work and Welfare in Europe: New compromises or ongoing demise? RECWOWE Final Conference, Brussels (2011. június 15-17)  

● 2010. Tardos, K.: RECWOWE – Recruitment Channels and Strategies for the Low-skilled Workers in Europe. Nantes, Franciaország  

● 2010 Takács J Beteljesíthetetlen vágyak? A kívánt termékenység meghatározói a 21. század eleji Magyarországon (Egy RECWOWE alprojekt) MSzT konferencia – Budapest (2010. november 5.)  

● 2010 Hobson B – Takács J – Fahlén S Tensions in Aspirations, Agency and Capabilities to Achieve a Work Family Balance. Two cases: Sweden and Hungary Social Policy and the Global Crisis: Consequences and Responses. 8th ESPAnet Conference 2010, Budapest (2010. szeptember 2-4.)  

● Hobson B – Takács J – Fahlén S Tensions in Aspirations, Agency and Capabilities to Achieve a Work Family Balance. Two cases: Sweden and Hungary „Tensions at the Interface of Work and Well-Being in Europe” RECWOWE konferencia az Institute for Futures Studies szervezésében Stockholm, Svédország (2010. február 5.)  

●Takács J Early 21st century determinants of desired fertility in Hungary 3rd Annual RECWOWE Integration Week, Utrecht, Hollandia (2009. június 9-13.)  

●Takács J – Hobson B Capabilities and Agency for a Work Family Balance: Applying the Pilot Survey in Hungary and Sweden 3rd Annual RECWOWE Integration Week, Utrecht, Hollandia (2009. június 9-13.)  

●Takács J Work-family balance in Budapest “Policy Innovations at National and Company Level that Promote Work-Family Balance” RECWOWE Public Seminar, Ljubljana, Szlovénia (2009. február 13.)  

● 2008 november, Oviedo: Messing, V.: ’State of the art on labour market presence of ethnic minorities and migrant.’ RECWOWE workshop, Oviedo, 2008 november  

●2008 június, Oslo: Messing, V.: ’Ethnic minorities between labour and welfare.’ RECWOWE Annual RECWOWE Integration Week

Konzorciumi tagok

P01 - Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin-Nantes, Sciences-PO Paris

P02 - University of Stirling

P03 - Institut des Hautes Études en Administration Publique

P04 - London School of Economics and Political Science

P05 - University of Utrecht

P06 - University of Oviedo

P07 - Institute for Research in Economics and Business Administration

P08 - University of Berne

P09 - Tilburg University

P10 - Observatoire social européen

P11 - National Research and Development Center for Welfare and Health

P12 - Université Catholique de Louvain la Neuve

P13 - Masaryk University Brno

P14 - University of Hamburg

P15 - University of Bremen

P16 - Aalborg University

P17 - Danish Institute for Social Research

P18 - University of Tampere

P19 - Hellenic Foundation for European and Foreign Policy

P20 - Poleis, Bocconi University

P21 - Warsaw School of Economics

P22 - University of Stockholm

P23 - University of Ljubljana

P24 - Central European University

P25 - University of Manchester

P26 - Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences

P27 - Institute for Future Studies

P28 - University of Edinburgh

P29 - University of Southern Denmark