Minisztériumok és háttérintézetek az átszervezés folyamatában. Államreform. A közigazgatási rendszer átalakítása

Projektvezető

Rozgonyi Tamás

Résztvevők

Rozgonyi Tamás
Budai Gábor

A kutatás

A kutatás során felvázoltuk az államreform és a közigazgatási-kormányzati szerkezetváltás elméleti hátterét. Történetiségében és analitikus nézőpontból tekintettük át az állameszme változásait, átalakulásának szakaszait. Áttekintettük a közigazgatási rendszer radikális átalakítására tett kormány-ígéreteknek az írott sajtóbani visszhangját, az általános sajtóvisszhangot, a kormányzati szereplők sajtóban megjelenő elképzeléseit, valamint a szakértői és értelmiségi hozzászólásokat.
 
A kutatás eredményei alapján a háttérintézményeket három modell szerint lehetett leírni: a hivatali jellegű, a kutatóintézeti és a nem költségvetési típusú modell. Új mozzanat a háttérintézmények teljesítmény és hatékonysági szintjének meghatározására tett javaslat.
 
Fontos megállapítás, hogy azok a problémák, amelyeket a háttérintézményeknek tulajdonítanak, jórészt a politikai rendszerünk strukturális vonásaival vannak összefüggésben, részben pedig a háttérintézményeket fenntartó központi államigazgatási szervezetek bürokratikus működési sajátosságaival.