Szervezetek és a munkavégzés változásainak mérése (MEADOW)

Projektvezető

Makó Csaba

Koordinátor

Centre d'Etudes de l'Emploi (CEE)

Konzorciumi tagok

 • Centre d'Etudes de l'Emploi (CEE) – Nathalie Greenan
 • Université de Nice Sophia Antipolis (UNSA) – Edward Lorenz
 • Katholieke Universiteit Leuven – Monique Ramioul
 • Aalborg Universitet – Bengt-Ake Lundvall
 • Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) – kutatásvezető: Karolus Kraan
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Giorgio Sirilii
 • Stichting Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) – Peter Ester
 • Maastricht Universiteit (UM MERIT) – Anthony Arundel
 • University of Kent (UKENT) –Francis Green
 • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung – Eva Kirner
 • MTA SZKI – Makó Csaba
 • Göteborgs Universitet (UGOT) – Annika Harenstam
 • National Institute of Economic and Social Research (NIESR) –  John Forth
 • Bundesagentur für Arbeit – Institute für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) – André Pahnke

Résztvevők (MTA SZKI)

Makó Csaba
Csizmadia Péter
Illéssy Miklós

A kutatás

A MEADOW nemzetközi tudományos vállalkozás alapvető célja az európai régióban megvalósuló szervezeti változások gazdasági és társadalmi hatásainak mérését és értelmezését elősegítő útmutató kidolgozása. A meglévő kutatási eszközök sajnos csak részleges és fragmentált ismereteket nyújtanak arról, hogy az európai vállalatok hogyan szervezik meg tevékenységeiket, hogyan koordinálják a különböző üzleti funkciókat (tervezés, termelés, beszerzés, értékesítés stb.). Ebből adódóan csak felületes ismeretekkel rendelkezünk arról, hogy a szervezeti változások különféle módjai és folyamatai hogyan befolyásolják a vállalatok teljesítményét és versenyképességét. A MEADOW projekt fő célja, hogy olyan vezérfonalat állítson össze, amely alkalmas lehet európai szinten összehangolt adatgyűjtésre, illetve azok értelmezésére a szervezeti változások és azoknak a gazdaságra, és a társadalomra gyakorolt hatásai tekintetében. Ez a vezérfonal egy olyan elméleti és módszertani keretet biztosít, amelyen belül a szervezeti változásra és a munkafolyamat átalakulására vonatkozó, már létező és a későbbiekben megvalósuló európai adatfelvételek összehasonlíthatóvá válnak. A kutatás további célja, hogy empirikus alapot nyújtson a szervezeti változások és a gazdasági-társadalmi kulcsindikátorok között a tudásalapú társadalomban szövődő kapcsolatokat vizsgáló kutatások és politikai intézkedések számára, beleértve a termelékenységnövekedést, az innovációs teljesítményt és a fenntartható társadalmi egyenlőséget. A MEADOW projektben 9 európai ország 14 intézménye vesz részt annak érdekében, hogy olyan Európa szerte egységesen használható kérdőívet tervezzen, amely a szervezeti változások olyan aspektusait méri, mint az innováció, az info-kommunikációs technológiák használata, a munkafeltételek, az emberi erőforrás-gazdálkodás, valamint a képzés és tudásfejlesztés. Ebben a Meadow-konzorcium aktív partnerei olyan statisztikai adatgyűjtéssel foglalkozó legnagyobb európai és nemzetközi szervezetek, mint az OECD, az EUROSTAT, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Ügynökség és az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főbiztossága.