Magyarország az Európai Unióban

Projektvezető

Tamás Pál

A kutatás

Európa-politikai kutatások, stratégiai kutatások. A munkacsoport a magyarországi EU-képpel kapcsolatos stratégiai problémákkal foglalkozik. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete évek óta vizsgálja az EB kommunikációs stratégiájának végrehajtását és illesztését a magyar közvéleményhez, a magyar társadalom aktuális hangulataihoz. Ebben a munkában több év óta részt vesznek ad hoc munkacsoportok, amelyekben ismert magyar társadalomkutatók nézik az adott évben elkészült, rendelkezésre álló empirikus vizsgálatokat s azok multidiszciplináris feldolgozásával segítik a Képviselet munkáját. Ezeket a munkacsoportokat- többször, különböző összetételekben Tamás Pál irányította, állította össze, illetve koordinálta a megfelelő jelentések elkészítését. Ezt a munkát segítené ugyanilyen módon 2010-ben is olyan ad hoc szakértői bizottság felállítása, amelyben olyan szociológusok, szociálpszichológusok, politológusok vennének részt, akik munkásságukkal amúgy is kötődnek az európai problematikához, és akik hosszú idő óta részt vesznek Magyarország integrációs stratégiáinak alakításában és kommunikációs módjaik megfogalmazásában. A csoport a Képviselet igényeinek megfelelően segíti annak tervezését, munkájának koncepcionális megalapozását. Szükség esetén részt vesz a 2010 első félévében folyó EUMK megrendelésére zajló közvélemény-kutatások tartalmi előkészítésében és gazdagításában.