Magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért

Projektvezető

Tibori Tímea

Konzorciumi tagok

MTA SZKI - Tibori Tímea
ELTE TÓFK - Szokoly Mária
FÓRUM Kisebbségkutató Intézet, Somorja, Szlovákia - Tóth Károly
STUDIARE Kulturális és Szolgáltató Kft. - Kraici István Márton

A kutatás fő célja

a munkaerőpiacról kikerült, halmozottan hátrányos helyzetűek (döntően romák) képzésekkel, tanácsadásokkal történő integrálása a társadalomba és a munka világába, ez által életminőségük javítása és a régió feszültségeinek csökkentése a Zempléni térség magyar és szlovák területén:

 • Alapozva a meglévő magyarországi és szlovákiai kutatásokra – elvégezni a magyar és a szlovák térség roma lakosságának összehasonlító szociológiai vizsgálatát, elemezni a szegénység kultúráját, valamint a kapcsolódó társadalmi jelenségeket, illetve ezek megváltoztatásának lehetőségeit.
 • Megtalálni a térségben a romák számára hosszú távon életlehetőséget biztosító foglalkozásokat.
 • Ehhez kidolgozni egy kompetencialapú, a romák előzetes tudásszintjét és életvezetési szokásait figyelembe vevő speciális képzési és támogatási rendszert.

Megvalósult célkitűzések

Az eredeti célkitűzéseknek megfelelően elkészítettük a célcsoport attitűd- identitás- és életmódszempontú vizsgálatát, és „A Zempléni Kistérségben lakók véleménye a kisebbségről és a többségről” c. kutatási jelentést, az összesen 1000 kérdőív és 30 interjú alapján. Kidolgoztuk és megvalósítottuk a tudományos alapokon és mérésen nyugvó kiválasztási, képzési, foglalkoztatást segítő és mentori rendszert, s azt rendszerszerűen alkalmaztuk alap- és alkalmazott kutatás, illetve kísérleti fejlesztés keretében. A problématérkép elkészítése, az előzetes tudásszint és kompetenciamérések, a képzések, a munkahelyteremtés és foglalkoztatás lehetőségeinek kutatása és elősegítése, a folyamatos mentori munka, valamint az életvezetési programcsomag gyakorlatba történő sikeres átültetése nyomán beigazolódott a hipotézis, mely szerint a projekt elemeinek (mérés, képzés, foglalkoztatás, mentorozás) rendszerszerű alkalmazása növeli az eredményességi mutatókat.

A célcsoport tagjai sikeresen elvégezték a képzéseket, tréningeket, megerősítést nyert, hogy az előzetes tudásszint mérés és a kompetencialapú képzések révén teljesítő képes célcsoport alakítható ki, és a lemorzsolódás jóval a tervezett 20% alá (kb. 12%) csökkenthető. 8 fő részére pedig sikerült részfoglalkoztatást biztosítani a képzések után.

A célcsoport tudására és kompetenciáira vonatkozó elő-és utómérések eredményei szerint a célcsoport felének számszerűsíthető mutatói emelkedtek, célcsoport fele jelentős nyereséggel jött ki a projektből. A Zempléni kistérségben emelkedett a képzettek száma, motiváltabbá váltak a tanulásra és a munkára, nőtt az önismeretük és munkahelyi kompetenciájuk. A vállalkozói és mentorképzést végzett személyek (főként) a további változások motorjai lehetnek, mert közösségük referenciaszemélyeivé váltak. Az érintett szervezetek között fejlődött a kommunikáció és a kooperáció, nőtt az egyének kapcsolati tőkéje. Ütőképes mentori csapat képződött ki, akiknek továbbképzése a szupervízió révén folyamatos.

A tudományos eredményeket számos konferencia előadáson, könyvben és folyóiratban tettük közzé. A projekt zárótanulmányaként elkészítettük a kutatási eredményeket összefoglaló 500 oldal terjedelmű kötetet könyv és CD formában, amelyet térítésmentesen átadtunk az érdeklődők részére.

A magyar és a szlovák összehasonlító szociológiai vizsgálat dokumentumai a továbbiakban is jól szolgálják a kistérség fejlődését, segítik további projektek kidolgozását. A mérési és képzési csomag pedig bármely közép-európai régióban adaptálható.

Tudományos eredmények / publikációk

Könyv

 1. Tibori Tímea (szerk): Zempléni átjáró. Kiadó: Belvedere Meridionale, Budapest- Szeged, p503 (2007)

Folyóirat

 1. Tibori Tímea: Attitűdök, értékek a Zempléni Kistérségben. Tanulmány. Kultúra és Közösség, III-IV: p83-106. (2006)
 2. Kraiciné Szokoly Mária: Andragogy in adult education. Lifelong learning füzetek 2. Debreceni Egyetem (2006. október)
 3. Kraiciné Szokoly Mária: Egész életen át tartó tanulás, felnőttoktatás, felsőoktatás – kihívások az ezredfordulón. Zempléni Szemle, Sárospatak (2006 tavasz)
 4. Kraiciné Szokoly Mária, Tibori Tímea: Felnőttképzési kísérlet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásáért. Felnőttképzés, Budapest (2007. április)
 5. Tibori Tímea és a konzorciumi partnerek: „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt tudományos eredményeinek (mérés, képzés, survey, kutatás, attitűdmérés) 4 íves tanulmánya. Fórum Társadalomtudományi Szemle 1-2. (2007) elfogadva

Előadás

 1. Tibori Tímea: A nyertes NKFP-5 „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt bemutatása. TIT Szakmai Nap, Budapest, TIT Szövetségi Iroda (2004. október 7.)
 2. Tibori Tímea és a konzorciumi partnerek: A nyertes NKFP-5 „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt bemutatása. Sátoraljaújhely, ZRVA székház (2004. október 21.)
 1. Tibori Tímea: A nyertes NKFP-5 „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt bemutatása. Roma Parlament, Budapest (2004. október 29.)
 2. Tibori Tímea: A nyertes NKFP-5 „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt bemutatása. A Magyar Szociológiai Társaság tudományos ülése a Kultúra Szakosztály keretében. Budapest (2004. november 19-20.)
 3. Tibori Tímea: A nyertes NKFP-5 „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt bemutatása. BAZ Megyei Munkaügyi Központ (2004. november 23.)
 4. Tibori Tímea: A nyertes NKFP-5 „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt bemutatása. Polgármesteri Hivatal, Királyhelmec, Szlovákia (2004. november 24.)
 5. Tibori Tímea: Beszámoló a tanulótérképről és az életvezetési csomag alapötletéről. Tudományos tanácskozás a Kultúrakutató Műhely kutatásairól, MTA Szociológiai Kutatóintézet (2005. április 28.)
 6. Tibori Tímea: Összefoglaló az első éves projektmunkáról. MTA Jakobinus terem, MTA Szociológiai Kutatóintézet (2005. december 13.)
 7. Kraiciné Szokoly Mária: A 45 év feletti cigány populáció képezhetőségéről. Az Idősek képzési igényei és lehetőségei c. konferencia, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet ELTE élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány (2005).
 8. Tibori Tímea, Szokoly Mária, Heves Andrea: A hátrányos helyzet és az egész életen át tartó tanulás - a Zempléni Kistérségben folyó kutatás alapján. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (2006. március 24.)
 9. Tibori Tímea: A mentorálás szerepe a felnőttek tanulási esélyeinek javításában. PTE FEK Ifjúságsegítő kurzus, Pécs (2006. október 13.)
 10. Tibori Tímea: Kerekasztal-beszélgetés a terepmunkával kapcsolatosan. Grund Fesztivál, Hajós (2006. június 10.)
 11. Tibori Tímea: Beszámoló a projektben folyó képzésekről, illetve életmódkutatásokról. Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Sátoraljaújhely (2006. június 16.)
 12. Tibori Tímea: Beszámoló a projekt eredményességéről és nehézségeiről. 3 alkalom: Sátoraljaújhely, Fűzér, Királyhelmec (2006. június 30.)
 13. Kraiciné Szokoly Mária: Komplex felnőttképzés módszertani kísérlet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatására. Közép-Európa: Transzfer és dialógus Budapest Fórum Konferencia. Fürstenfeld, Ausztria (2006. szeptember 30.)
 14. Kraiciné Szokoly Mária: Komplex mérési, képzési, foglalkoztatási, mentori program a romák felzárkóztatásáért. Tudomány Hete, MTA-TIT, Pásztó (2006. november 14.)
 15. Maria Szokoly: Adult education (metodological) experiment for closing up inadvanteged peoples in Barcs's micro region (Hungary) Lifelong learning in the City – Region Observatory PASCAL International Conference. PTE FEEK, Pécs (2007. szeptember 25.
 16. Tibori Tímea: A program áttekintése. „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt záró konferenciája. Sátoraljaújhely (2007. szeptember 26.)
 17. Tibori Tímea: A továbbfejlesztés lehetőségei. „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt záró konferenciája. Sátoraljaújhely (2007. szeptember 26.)
 18. Kraiciné Szokoly Mária: A projekt mérési-képzési eredményei. A továbbhasznosítás lehetőségei. „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt záró konferenciája. Sátoraljaújhely (2007. szeptember 26.)
 19. Heves Andrea: A mentorképzés pszichológiája. „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt záró konferenciája. Sátoraljaújhely (2007. szeptember 26.)
 20. Németh Andrea: A mentorprogramok működésének fontossága. „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt záró konferenciája. Sátoraljaújhely (2007. szeptember 26.)
 21. Tardos Katalin: Munkaerő-piaci helyzetkép és az aktív foglalkoztatási eszközök BAZ megyében. „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt záró konferenciája. Sátoraljaújhely (2007. szeptember 26.)
 22. Bognárné Várfalvi Marianna: Az egészség útja. „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt záró konferenciája. Sátoraljaújhely (2007. szeptember 26.)
 23. Kraici István Márton: A projektmenedzsment tapasztalatai. „Magyar-szlovák összehasonlító kutatás…” projekt záró konferenciája. Sátoraljaújhely (2007. szeptember 26.)
 24. Kraiciné dr. Szokoly Mária: A felnőttképzők felelőssége. Művelődé hete Tanulás Ünnepe Ünnepi ülés az MPT újjászervezésének 40. évfordulója alkalmából. Salgótarján (2007. október 4.)
 25. Kraiciné dr. Szokoly Mária: Felzárkóztató felnőttképzés. ”Az egész életen át tartó tanulás szerepe a felzárkóztatásban a foglalkoztatás fejlesztésében és megtartásában. Szakmai konferencia: Magyar Művelődési Intézet 2007. október 10.

Médiaszereplés

 1. Tibori Tímea és a konzorciumi partnerek: riport a pályázat tartalmáról. Zemplén TV (2005. február 24.)
 2. Tibori Tímea: riport a pályázat tartalmáról. Aktív Rádió, Sátoraljaújhely (2005. február 24.)
 3. Tibori Tímea: riport a célcsoport tagjainak kiválasztásáról. Sátoraljaújhely Városi Rádió (2005. március 17.)
 4. Tibori Tímea: riport a célcsoport tagjainak kiválasztásáról. Zemplén TV (2005. március 18.)
 5. Tibori Tímea, Heves Andrea: riport a kézműves táborról. Zemplén TV (2005. június 28.)
 6. Tibori Tímea, Heves Andrea: 1 órás beszélgetés a kézműves táborról. Zemplén TV és Aktív Rádió, Sátoraljaújhely (2005. június 30.)
 7. Tibori Tímea és a konzorciumi partnerek: beszélgetés a konzorciumi partnerekkel a projektről. Petőfi Rádió, „Petőfi éjszaka”, vezette: Földy Attila (2005. július 05.)
 8. Tibori Tímea: riport a térségi projektmunkáról és a sütőipari szakképzésről. Zemplén TV (2006. április 3.)
 9. Tibori Tímea: riport a térségi projektmunkáról. Aktív Rádió, Sátoraljaújhely (2007. március 20.)
 10. Tibori Tímea: riport a térségi projektmunkáról. Zemplén TV (2007. május 08.)
 11. Tibori Tímea: riport a térségi projektmunkáról. Zemplén TV (2007. július 01.)
 12. Tibori Tímea: riport a térségi projektmunkáról. Zemplén TV (2007. július 07.)
 13. Tibori Tímea: riport a térségi projektmunkáról. Aktív Rádió, Sátoraljaújhely (2007. július 07.)
 14. Tibori Tímea: riport a térségi projektmunkáról. Zemplén TV (2007. szeptember 26.)
 15. Lezárult a 3 éves roma felzárkóztató program c. cikk. Zempléni Hírlap (2007. szeptember 30.)