Kvalitatív szociológiai módszerek

A magyarországi társadalomtudományokban és azon belül a szociológiában egyre inkább elfogadottabbá válnak és egyre nagyobb tért hódítanak a kvalitatív kutatási módszerek. A kvantitatív és kvalitatív módszerek között meglévő korábbi ellentétek, a hierarchia és elsőbbrendűség feltételezése megszűnik és a kizárólagos megközelítések egyre inkább átadják a helyüket építő jellegű szakmai vitáknak. Ennek eredményeképpen egyre elterjedtebbek a vegyes módszerű (kvantitatív és kvalitatív elemeket ötvöző) kutatások is.

A hazai szociológia komoly hagyományokkal rendelkezik a kvalitatív módszerű feltárások terén, ide sorolhatjuk többek között a – jelenleg ugyan marginális szerepet betöltő – szociográfiát, vagy az életút- és életmódkutatásokat, valamint a résztvevő megfigyelőként gyűjtött adatokon alapuló terepmunkákat.

A Kvalitatív szociológiai módszerek kutatási irány az MTA TK Szociológia Intézet Módszertani és Kutatástörténeti Osztályához kapcsolódik. Elsősorban a kvalitatív szociológiai módszerek aktuális kérdéseire specializálódik, így azokra a módszerekre, amelyek a kutatási irányok legújabb törekvéseit fémjelzík, így pl. diskurzuselemzés, narratív interjúk elemzése, félig-struktúrált (tematikus) interjús kutatások, terepmunka, archív kutatások, sajtóelemzés, stb.  A kutatási irányhoz csatlakozó kutatók folyamatosan figyelik az új módszertani, elemzési lehetőségeket és szakmai vitákat a nemzetközi tudományos életben is. A kutatási irány tagjai rendszeresen adnak elő a Módszertani és Kutatástörténeti Osztály havonta megrendezésre kerülő, nyílt szakmai rendezvényein saját kutatási eredményeiket, vagy akár módszertani dilemmáikat megjelenítve. Tervezzük további tematikus worshop-ok megrendezését is külföldi vendégkutatók részvételével.

Vezetője: Acsády Judit

Tagjai: Gárdos Judit, Kapitány Ágnes, Kapitány GáborKovács ÉvaTibori Timea

Külső tagok: Kóczé Angéla