Tibori Tímea

Tibori Tímea
CV letöltése

Külső kutató

(TK SZI)
Kutatási területek

kultúra- és művészetszociológia, életmód, narratíva-kutatások, kutatásmódszertan

Kiemelt publikációk

Tibori Timea (2018) A kultúra fogalmának változásai a 80-as évektől. Kultúra és Közösség, 9/1, 43–60. 

Fekete MariannTibori Timea (2018) Az ifjúság szabadidő felhasználása. In Nagy Ádám (szerk.) Margón kívül: Magyar ifjúságkutatás 2016. Budapest: Excenter Kutatóközpont, 258–283.

Tibori Timea (2017) Szigeti Tóth János hetvenéves. Kővágóörs: Bibó István Népfőiskolai Alapítvány.

Tibori Timea (2016) „Sikerült valamit elindítanom, ami aztán már nélkülem is halad…” Beszélgetés Maróti Andor professzorral. Kultúra és Közösség, 7/2, 9–82. 

Tibori Timea (2015) Az én különös melódiám. Interjú dr. Stark András pszichiáterrel. Kultúra és Közösség, 6/4, 43–71.

T. Kiss TamásTibori Timea (2015) Az önépítés útjai: Durkó Mátyás munkássága. Szeged: Belvedere Meridionale.

T. Kiss TamásTibori Timea (2013) Kultúrkapuk: Tanulmányok a kultúr/politik/áról, az értékközvetítésről és a kulturális valóságról. Szeged: Belvedere Meridionale.

Tibori Timea (szerk.) (2007) Zempléni Átjáró: Magyar–szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. Budapest–Szeged: MTA Szociológiai Kutatóintézet – Belvedere Meridionale.

Tibori Timea (2002) A szabadidő szociológiája. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola.

Tibori TimeaT. Kiss Tamás (1988) Hajósország. Budapest: Művelődéskutató Intézet.

Tibori Timea (1986) Az esztétikai befogadás vizsgálata. Budapest: Művelődéskutató Intézet.

Projektek
  • Bari Shej – Poroszló (EFOP 1.4.4.2017-0014., 2018–2020) szakmai vezető
  • Diszkontinuitás – a magyar szociológia 1960 és 2010 között (OTKA 115644, 2016–2019), részt vevő kutató
  • A magyar szociológia kvalitatív forrásai (OTKA K101046, 2012–2016), részt vevő kutató
  • A 20. század hangja (OTKA K77566, 2009–2011), részt vevő kutató
  • Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke – fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT-emberek (Egyenlő Bánásmód Hivatal, Támop-5.5.5/08/0., 2008–2012), részt vevő kutató
  • Magyar–szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. (Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok, 2004–2007), kutatásvezető
  • Ifjúság szabadidő használata és kultúrafelfogása, élménytársadalom (2000, 2004, 2008), részt vevő kutató
  • A szabadidő vizsgálata (Művelődési és Kulturális Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap, 1985–2003), kutatásvezető
  • Az esztétikai befogadás vizsgálata (Művelődési Minisztérium, TS/4 program, 1982–1985), kutatásvezető
  • A szórakoztató intézmények vizsgálata (Művelődési Minisztérium, 1978–1982), kutatásvezető