Tamáska Máté

Tamáska Máté
CV letöltése

Külső kutató

(TK SZI)
Kutatási területek

építészetszociológia, településszociológia

Kiemelt publikációk

Tamáska Máté: Armenian Townscapes in Transylvania. Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 2018. 157 p. (Armenier im östlichen Europa = Armenians in Eastern Europe; 6.)

Tamáska Máté, Kocsis János Balázs (szerk.): Modell vagy különút: Bécs szociális építészete. Budapest: Martin Opitz Kiadó, 2018. 140 p. (Térformák Társadalomformák 2.)

Tamáska Máté: Divided twin towns in heads: Milieus of urban spaces. Case study of Český Těšín / Cieszyn. In: Elzbieta Opilowska, Zbigniew Kurcz, Jochen Roose (szerk.) Advances in European Borderlands Studies. 426 p. Baden-Baden: Nomos, 2017. pp. 371-398. (German and European Studies of the Willy Brandt Center, Band 7.)

Tamáska Máté: Templom és identitás: Nagy- és Kistoronya (Szlovákia) Két református múltú, ma vegyes felekezetű falu történeti szociográfiája. In: Valóság Társadalomtudományi Közlöny 60 (9) pp. 92-108. (2017)

Máté Tamáska, Csaba Szabó (szerk.): Donau-Stadt-Landschaften: Danube-City-Landscapes : Budapest - Wien/Vienna. Berlin: LIT Verlag, 2016. 408 p. (Historische Geographie / Historical Geography; 3.)

Tamáska Máté: The suburban townscape its origin and perspectives based on the example of a border town in Hungary. (Komárom–Koppánymonostor). In: socio.hu Társadalomtudományi Szemle 4: (Space and society) pp. 135-159. (2016)

Debicki Martin, Tamáska Máté: Laboratories of Integration: Divided twin towns in the Visegrad countries and Germany. In: socio.hu Társadalomtudományi Szemle 4: (Visegrad issue) pp. 1-20. (2014)

Máté Tamáska: Bedeutungsebenen der rekonstruierten Altstadt von Wrocław. In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung (ZfO) 62 (1), pp 1-39. (2013)

Tamáska Máté: A vidéki tér emlékezete: az építészeti formaképződéstől a kulturális örökségalkotásig. Budapest: Martin Opitz Kiadó, 2011. 202 p.

Tamáska Máté: Hagyományos és modern falusi házak örökségszociológiai vizsgálata. In: Szociológiai Szemle 16 (4), pp. 36-62. (2006)

Projektek

Térformák – Társadalomformák építészetszociológiai tanulmányok

Tér és társadalom a dunai városokban

Örmény építészet Erdélyben

Falvak az uradalmak helyén (új községek 1945 után)

Az örökségalkotás útjai

Kassa-vidék településképei