Takács Judit

Takács Judit
CV letöltése

Kutató

Kutatóprofesszor (TK SZI)
  • Osztály: Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, DSc.
  • E-mail: takacs.judit@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246774 / 5409
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.19.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Takács Judit kutatóprofesszor a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetében, az MTA Szociológiai Tudományos Bizottságának egyik alelnöke, a Socio.hu Társadalomtudományi Szemle szerkesztőségi tagja. Kutatási témái között szerepelnek a családi gyakorlatok és az apaszerepek változásai, a gyermektelenséggel kapcsolatos társadalmi tényezők, az érintett közösségek szerepének tanulmányozása a betegségek elleni védekezésben, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata. Kiemelt kutatási területe a homoszexualitás társadalomtörténete. 
Egyetemi végzettséget szerzett történelemből (1992 – ELTE, Budapest), társadalomtudományokból (1994 – Amszterdami Egyetem) és Ph.D. fokozatot szociológiából (2002 – BKÁE, Budapest). 2011-ben habilitált (ELTE TáTK), 2019 óta az MTA doktora. Több hazai és nemzetközi kutatást vezetett, többek között a Families and Societies (FP7), a RECWOWE: Reconciling Work and Welfare in Europe (FP6) és a HIV Prevention within High-Risk Social Networks I-II. projekteket. 2021 óta az MTA TK Lendület Reprodukciós Döntéseket Vizsgáló Kutatócsoport tagja. Kiterjedt hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet folytat: számos könyv és könyvfejezet szerzője, cikkei jelentek meg többek között az AIDS; AIDS Education and Prevention; Archives of Sexual Behavior; BMC Public Health; Critical Social Policy; Equality, Diversity and InclusionEuropean Review of History; Families, Relationships, and Societies; Journal of Community Health; Journal of Homosexuality; Gender, Place & Culture; Politics and Governance; Sexualities; Sexuality Research and Social PolicySocial Inclusion; Social Politics; és a Vaccine nemzetközi szakfolyóiratokban.

Kiemelt publikációk

Möser, C.; Ramme, J.; Takács J. eds. (2022) Paradoxical Right-Wing Sexual Politics in Europe. (Global Queer Politics) Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81341-3

Szalma I. – Takács J. (2022) Családszociológiai mozaik. Debreceni Egyetemi Kiadó.

Takács J. (2022) How to Conserve Kertbeny’s Grave? A Case of Post-Communist Queer Necrophilia. 62-75 in Katalin Miklóssy & Markku Kangaspuro (eds.) Conservatism and Memory Politics in Russia and Eastern Europe. Routledge.

Takács J.; Fobear K.; Schmitsek S. (2022) Resisting Genderphobia in Hungary. Politics and Governance 10(4), 38-48. https://doi.org/10.17645/pag.v10i4.5528

Takács J. (2020) How involved are involved fathers in Hungary? Exploring caring masculinities in a post-socialist context. Families, Relationships, and Societies, 9(3):487-502. https://doi.org/10.1332/204674319X15592179267974

Projektek

2021 – 2026 "A reprodukcióval kapcsolatos döntések többszempontú vizsgálata európai összehasonlításban a (poszt)-pandémiás korszakban" (MTA Lendület) (résztvevő kutató, kutatásvezető: Szalma Ivett)