P.Tóth Tamás

P.Tóth Tamás
CV letöltése

Külső kutató

(TK SZI)
Kutatási területek

esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód, szexuális  kisebbségek és LMBTIQ emberek társadalmi kirekesztettsége, homofóbia, HIV/AIDS prevenció, munka és család egyensúlya, a homoszexualitás társadalomtörténete, narratív identitás

Kiemelt publikációk

Takács Judit, P Tóth Tamás: Liberating Pathologization? The Historical Background of the 1961 Decriminalization of Homosexuality in Hungary. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 10 : 2 pp. 267-300. , 34 p. (2021)

Takács J, Kuhar J, P Tóth T: Unnatural Fornication Cases under State-Socialism: A Hungarian–Slovenian Comparative Social-Historical Approach. JOURNAL OF HOMOSEXUALITY, 64:(14) pp. 1943-1960. (2017)

P Tóth Tamás, Takács Judit, Mocsonaki László: A stigmatizáció hatásai HIV-vel élő meleg férfiakra Magyarországon. ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 29:(1) pp. 45-71. (2017)

Takács Judit, P Tóth Tamás: Az „Idegbizottság” szerepe a homoszexualitás magyarországi dekriminalizációjában. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, (2) pp. 226-242. (2016)

Takács Judit, P Tóth Tamás (szerk.) Kisebbség, többség, többszörösség: Kisebbségi-többségi viszonyok a magyar társadalomban. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, (2016) 315 p.

P Tóth T: HIV-vel élők én-elbeszélései. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, (2016) 158 p.

P Tóth T: Szexuális gyakorlatok és biztonságos(abb) szex értelmezések HIV-vel élők én-elbeszéléseiben. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 5:(3) pp. 152-177. (2015)

Amirkhanian YA, Kelly JA, Takacs J, McAuliffe TL, Kuznetsova AV, P Toth T, et al: Effects of a social network HIV/STD prevention intervention for MSM in Russia and Hungary: a randomized controlled trial. AIDS 29:(5) pp. 583-593. (2015)

Takács J, Kelly JA, P Tóth T, Mocsonaki L, Amirkhanian YA: Effects of Stigmatization on Gay Men Living with HIV/AIDS in a Central-Eastern European Context: A Qualitative Analysis from Hungary. SEXUALITY RESEARCH AND SOCIAL POLICY 10:(1) pp. 24-34. (2013)

P Tóth T: A HIV-pozitívok társadalmi integrációs esélyei Magyarországon. In: Kovách I., Dupcsik Cs., P Tóth T., Takács J. (szerk.) Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Budapest: Argumentum Kiadó, 2012. pp. 398-411.

Takács J, Dombos T, Mészáros Gy, P Tóth T: Don’t Ask, Don’t Tell, Don’t Bother: Homophobia and the Heteronorm in Hungary. In: L Trappolin, A Gasparini, R Wintemute (szerk.) Confronting Homophobia in Europe: Social and Legal Perspectives. Oxford: Hart Publishing, 2012. pp. 79-105.

P Tóth T: HIV-pozitív önmeghatározási stratégiák. In: Dupcsik Cs., Kovách I., P.Tóth T., Takács J. (szerk.) Nézőpontok: Fiatal kutatók tanulmányai. Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2011. pp. 24-34. (Szociológiai Tanulmányok; 2011/1.)

Dombos T, Takács J, P Tóth T, Mocsonaki L.: Az LMBT emberek magyarországi helyzetének rövid áttekintése. In: Takács Judit (szerk.) Homofóbia Magyarországon. Budapest: L'Harmattan, 2011. pp. 35-54.

Amirkhanian YA, Kelly JA, Takács J, Kuznetsova AV, DiFranceisco WJ, Mocsonaki L, McAuliffe TL, Khoursine RA, P. Tóth T.: HIV/STD Prevalence, Risk Behavior, and Substance Use Patterns and Predictors in Russian and Hungarian Sociocentric Social Networks of Men Who Have Sex with Men. AIDS EDUCATION AND PREVENTION 21:(3) pp. 266-279. (2009)

Takács J, Mocsonaki L, P.Tóth T.: A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon. ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 19:(3) pp. 16-54. (2008)

Projektek

2017-2020

Férfiakkal szexelő férfi szexmunkások Magyarországon (Bolyai János Kutatási Ösztöndíj)

2013-2017
Families and Societies (FP7)

2013-2017       
A homoszexualitás társadalomtörténete a 20. században Magyarországon 1990-ig (OTKA)

2013-2017        
Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban (OTKA)

2010     
LMBT Diszkrimináció 2010 (Háttér Társaság a Melegekért és ILGA Euorope)

2010-2011
Citizens in Diversity: A Four-Nation Study on Homophobia and Fundamental Rights (Európai Bizottság)

2007-2011
RECWOWE (Reconciling Work and Welfare in Europe) (EU FP-6)

2007
Az LMBT emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon (Munkaügyi Minisztérium)

2007–2012
Budapesti esély 2. - HIV/AIDS prevenciós kutatási projekt (CAIR, Medical College of Wisconsin, USA)

2005-2013
PhD kutatási téma: Narratívák szerepe az identifikációban – (szub)kultúra létrejötte az elbeszélésben/elbeszéltségben – HIV pozitívok és AIDS betegek