Kapitány Gábor

Kapitány Gábor
CV letöltése

Kutató

Professor Emeritus (TK SZI)
Kiemelt publikációk

Systemwechsel und Symbolwechsel in Ungarn, 1989-1996. [In: Symbole und Rituale des Politischen: Ost- und Westeuropa im Vergleich" Serie: "Historisch-Antropologische Studien", Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main, 1998. Hg: Andreas Pribersky und Berthold Unfried] (pp. 159-174)

Beszélő házak (Speech of Houses), Kossuth, Bp. 2000. (pp. 296)

Magyarság-szimbólumok, (Symbols of Hungarian National Identity), Európai Folklór Intézet, Bp. 2002. (3. bővített kiadás) (pp 328 + t. XXIV)

Tárgyak szimbolikája (Symbolism of objects), Új Mandátum, Bp. 2005. (pp. 246)

Symbols and communication of values in the accession to the EU (Hungary) Semiotica, (La sémiotique politique/Political semiotics, Special issue), Mouton de Gruyter, Vol. 159. 2006/1-4, (pp. 111-141).

Túlélési stratégiák (Társadalmi adaptációs módok). {Strategies of Survival. /Adaptation Methods of Society/,} Kossuth, Bp. 2007. (pp. 616)

CulturalPattern of a Museum Guide (House of Terror, Budapest) {In: Politics of Collective Memory (Cultural Patterns of Commemorative Practices in Post-War Europe). /Cultural Patterns of Politics, Volume I. /. (Eds.: Wachnich, Sophie, Lašticová, Barbara and Findor, Andrej) LIT Verlag, Wien—Berlin, 2008. (pp 123-141)

Symbolic Elements of Everyday Culture, {Studies in Sociology/Szociológiai Tanulmányok 2012/2} MTA TK SZI/Institute of Sociology, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2012,  http://mek.oszk.hu

Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón és utána (Visible and Invisible Worlds - World-views in the Nineties – and in the New Century), Typotex, Budapest, 2013,  (pp. 497)

A szellemi termelési mód (Intellectual Mode of Production), Kossuth, Budapest, 2013 (pp. 632)

Projektek

Alternatív értékek, alternatív életstratégiák (feldolgozási szakasz: 2011—2014)

A tárgyi környezet (lakásmód és utcakép) mai változásainak szocio-kulturális aspektusai (2013-2014) 

Az ezredforduló utáni világképváltozások

2004–2006 Közintézmények vizuális és értéküzenetei  (NKA–MOME)

2003–2007 Cultural Patterns of EU-Enlargement  (EU FP5) (participation in  the research)

2000–2004 National Identities and European Identity in the Process of EU-enlargement  (Co-ordinated by the Austrian Institute for East and Southeast European Studies) (participation in  the research)

1999–2004 Tárgyszimbolika (OTKA 038287) 

1999–2002 A szimbolizáció és a szimbólum szerepe a társadalomban (OTKA  T-32744, OTKA RP-037106) 

1998–2006 Adaptációs mechanizmusok

1998–1999 Szimbolikus elemek az identitás alakulásában (OKTK A.1509/VIII.B./98)

1995–2000 A kilencvenes évek világképváltozásai

1995–2000 Lakások szimbolikus és értéküzenetei

1993–1994 Szimbolizációs mechanizmusok (OTKA T-4628)

1992–1996 Értékváltás, kultúraváltás (OTKA T-6865)

A választási kampányok szimbolikus és értéküzenetei (longitudinális vizsgálat)

1981–1985 Közintézmények vizuális és értéküzenetei

1980–1984 A mai magyar társadalom értékrendszerei

1978–1989 és 1995–2000 Vizuális és nyelvi megnyilvánulások motivációs összefüggései

1977–1981 Az esztétikai megismerés alapelemei