Gábriel Dóra

Gábriel Dóra
CV letöltése

Projektkutató

(TK SZI)
Kutatási területek

Gábriel Dóra, PhD posztdoktori kutató, 2021-ben védte meg doktori disszertációját a Pécsi Tudományegyetemen. Érdeklődési területe a transznacionális idősgondozás, a gondozás piacosodásának folyamata, valamint az időskori migráció. 2023 januárja óta dolgozik projektkutatóként a TK Szociológiai Intézetében a Volkswagen Stiftung által finanszírozott Researching the transnational organization of senior care, labor and mobility in Central and Eastern Europe c. kutatásban. A nemzetközi projektben a magyarországi kutatás vezetője. Hazai posztdoktori kutatása az ezüst gazdaság és a társadalmi innovációk összefüggéseit vizsgálja az idősgondozásban. 2020 óta tagja az EuroCare hálózatnak, 2017 óta tagja a Karl Polanyi Research Center for Global Social Studies-nak. A Magyar Szociológiai Társaság kvalitatív módszertan szakosztályának titkára, több hazai és nemzetközi workshop és konferencia szervezője. 2022-ben jelent meg A boldogulás útvesztői – Idősgondozás külföldön, vidéki nők élettörténetében c. könyve. Magyar és angol nyelven publikál, hazai és nemzetközi folyóiratokban végez lektori tevékenységet. A ReloCare ERC projekt etikai tanácsadó bizottságának tagja.

Kiemelt publikációk

Gábriel, Dóra (2023). The interconnectedness of biographies, migration and gender norms. Intersections: East European Journal of Society and Politics 9 (1), 62-78. https://doi.org/10.17356/ieejsp.v9i1.979

Gábriel Dóra (2022). A boldogulás útvesztői. Idősgondozás külföldön, vidéki nők élettörténetében. Budapest: Balassi Kiadó

Gábriel, Dóra (2022). 63–83. Hungarian Migrant Care Workers Between Local and Cross-Border Care Loops. In Näre, Lena; Isaksen, Lise Widding (Eds.), Care Loops and Mobilities in Nordic, Central, and Eastern European Welfare States. Springer International Publishing, Palgrave Macmillan, Cham, Svájc

Gábriel, Dóra (2020). 115–142. Negotiating working conditions – Hungarian care workers in the Austrian live-in care sector. In Noémi Katona and Attila Melegh, (Eds.), Towards a scarcity of care? Tensions and contradictions in transnational elderly care systems in central and eastern Europe. Friedrich Ebert Stiftung, Budapest

Melegh, A., Gábriel, D., Gresits, G., Hámos, D. (2018). Abandoned Hungarian workers and the political economy of care work in Austria. Szociológiai Szemle, 28(4), 61-87.