Dupcsik Csaba

Dupcsik Csaba
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

Dupcsik Csaba, PhD habil a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet (Budapest) tudományos munkatársa. 2000-ben szerzett PhD-fokozatot, 2012-ben habilitált doktori fokozatot, mindkettőt az ELTE-n. A felsorolás szintjén szerteágazónak tűnő szakmai érdeklődését a domináns, bár nem kizárólagos elméleti és történelmi irányultság integrálja. Legfontosabb eredményeit a kisebbségszociológia, a szociológiatörténet, a család- és gender szociológiai kutatásai terén érte el. Foglalkozott, illetve foglalkozik tudományszociológiával, a makroregionális másság- és identitás kategóriáival, társadalomtörténettel, sérelmi játszmákkal, súlyos betegek és családjaik társadalmi problémáival is. 121 publikációja jelent meg (2022-12-31), ebből négy monográfia. Társszerzője hat középiskolai tankönyvnek és több egyéb oktatási segédletnek. Részt vett többek között az FP7-es EDUMIGRON-kutatásban, három OTKA-kutatás vezetője volt.

Kiemelt publikációk

Dupcsik Csaba (2018) Elismerés és sérelem: Az elismerésért folytatott harc és a sérelmi politikák. Socio.hu – Társadalomtudományi Szemle. 2018/1. 48-68. DOI: 10.18030/socio.hu.2018.1.48 Hozzáférhető: https://socio.hu/uploads/files/2018_1szalai/27_dupcsik.pdf [letöltve: 2018-06-14]

Dupcsik Csaba (2018) A magyarországi cigányok/romák a hétköznapi és a tudományos diskurzusok tükrében. A magyarországi cigányság a cigánykutatások tükrében, 1890-2008. (Budapest: Osiris, 2009) c. kötet második, átdolgozott kiadása. Budapest: MTA TK (SzI), Szociológiai tanulmányok 2018/1. ISBN 978-963-8302-53-3 Hozzáférhető: https://szociologia.tk.mta.hu/uploads/files/2018/dupcsik_roma.pdf [letöltve: 2018-12-01]

Dupcsik Csaba (2019) The National Ideas as an Integration Ideology. Hungarian Dilemmas from the Last Third of 18th Century to 1918. In Semsey Viktória (szerk.) National Identity and Modernity 1870-1945. Latin America, Southern Europe, East Central Europe. Budapest-Paris: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary – L’Harmattan Publishing. 121-134.

Dupcsik Csaba (2020) „Meghalósat a Zoéval szoktunk játszani!” Tudás és hatalom az orvos–beteg interakciókban. Sic Itur ad Astra. 72. 153-180. Hozzáférhető: https://www.researchgate.net/publication/347986470_Meghalosat_a_Zoeval_szoktunk_jatszani  [letöltve: 2020-12-29]

Dupcsik Csaba (2022) A magyar szociológiai gondolkodás története 1990-ig. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan. ISBN: 978-963-414-887-6 DOI: https://doi.org/10.56037/978-963-414-887-6 Hozzáférhető: http://real.mtak.hu/153667/1/A%20magyar%20szociol%C3%B3giai%20gondolkod%C3%A1s%20t%C3%B6rt%C3%A9nete%201990-ig.pdf  [letöltve: 2023-03-10]

Projektek

Családok megküzdési stratégiái ritka beteg családtaggal, pilot kutatás (a Társadalomtudományi Kutatóközpont etikai engedélyének száma: FOIG-1/130-28/2022) (témavezető)

Munka, társadalom és politika: munkahelyi kultúra a szocializmus magyar modelljében, összehasonlító elemzés, Lendület munkacsoport, résztvevő kutató, témavezető: Horváth Sándor