Antal Z. László

Antal Z.  László
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • E-mail: antal.laszlo@tk.hu
  • Telefonszám: (+36) 1 2246700 / 5417
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.39.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Egészségszociológia, demográfia, éghajlatváltozás, humán ökológia

Kiemelt publikációk

Antal Z. László (2015) Klímaparadoxonok - Lehet-e harmónia természet és társadalom között?, Budapest, L' Harmattan Kiadó, 200 p.

Antal Z. László (2013) A helyi szintű cselekvés és az ökotudatos társadalmi normák kialakulásának lehetőségei) Hadtudomány (különszám) pp. 221-233

Antal Z. László (2012) A napkultusz társadalomalakító hatása, In: Lázár Imre, Pikó Bettina (szerk.) Orvosi antropológia. Budapest: Medicina Könyvkiadó, pp. 158-161.

Antal Z. László (2007) Az időszemlélet változásának hatása a népesedési folyamatokra, Társadalomkutatás.  3. szám, pp. 275-295

Antal Z. László (2004) A társadalomtudományi gondolkodás határai: A népesedési folyamatokat vizsgáló kutatások eredménytelenségéről, In: Helmich R, Szántó Z (szerk.) Metodológia, társadalom, gazdaság: In memoriam Bertalan László. Budapest: Közgazdasági Szemle Alapítvány, pp. 221-232.

Antal Z. László (2004) A "kisebbségi" és a "többségi" betegutak sajátos vonásai, Társadalomkutatás, 22 (2-3) pp. 335-366

Antal Z. László (2000) Népesedési folyamatok és az európai kultúra jövője. In: Emberi viszonyok. Cseh-Szombathy László tiszteletére. (Szerk.:  Spédet Zsolt, Tóth Pál Péter) Andorka Rudolf TT – Századvég Kiadó, Budapest, pp.307-322

Antal Z. László (1995) A gyógyítás társadalmi beágyazottsága,   Szociológiai Szemle,  2. sz. pp. 3-29       

Antal Z László (1988) Beteg-utak. Az érszűkületes betegek ellátásának vizsgálata In: Miklós T (szerk.) Medvetánc: Magyar gazdaság és szociológia a 80-as években. Budapest, Minerva, pp.265-291.

Projektek

Klímabarát települések – A Szociológia Intézet kutatási programja.  (2015- ) (Kutatás vezető)

Napsugárzás és társadalmi rugalmasság - A Szociológia Intézet kutatási programja.  (2003-) (Kutatás vezető)

Impressions - Az éghajlatváltozás nagy kockázatú eseményeinek hatásai és kockázatai: innovatív megoldási stratégiák 2014-2017 (EU FP7) (A társadalmi rugalmassággal foglalkozó magyar kutatócsoport tagja)

Klímaválasz – Éghajlatváltozás és önkormányzati alkalmazkodási stratégiák (2015-2016)  (A kutatócsoport tagja)

Az erős napsugárzás és a hőség kockázatai – Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósuló program.  (20105-2016) (Kutatás vezető)