Kristóf Luca (2019) Szelekció, defenzivitás, pozicionalitás: Az elit, mint nehezen elérhető társadalmi csoport kutatásának módszertani problémáiról

Politikatudományi Szemle, 28(2):  37-60.