Kovách Imre – Hajdu Gábor – Gerő Márton – Kristóf Luca – Szabó Andrea (2016) A magyar társadalom integrációs és rétegződésmodelljei

Szociológiai Szemle, 26(3): 4–27.