Kőszeghy L., Győri Á., Csizmady A. (2023). Generációk közötti transzferek és lakásmobilitás - Fiatalok lakásszerzési lehetőségei és korlátai

Kőszeghy Lea – Győri Ágnes – Csizmady Adrienne (2023): Generációk közötti transzferek és lakásmobilitás - Fiatalok lakásszerzési lehetőségei és korlátai. In: Szabó-Morvai Á. - Pető R. (szerk.) Munkaerőpiaci tükör 2022: társadalmi egyenlőtlenség és mobilitás. Budapest: Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet, HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, pp. 183-189.

Absztrakt

A tanulmány két, egymással összefüggő témában vizsgálja a magyarországi fiatalok lakásútjának és az ebben tapasztalható társadalmi egyenlőtlenségeknek egyes elemeit. Egyrészt, elemzi az intergenerációs transzferek hatását a fiatalok lakásútjára a lakásút egy szegmense – a jelenlegi és előző lakás – vizsgálata alapján. Másrészt, megvizsgálja, hogy alkalmazható-e a nemzetközi szakirodalomban egyre több figyelmet kiváltó „bérlői generáció” fogalma Magyarországon? Rámutat, hogy az intergenerációs transzferekhez való hozzáférés növelte a fiatalok esélyét arra, hogy a lakástulajdonosi szektoron belül legyenek mobilak, és csökkentette annak esélyét, hogy a bizonytalanabbnak tekinthető bérleti szektoron belül vagy a bérleti szektor irányába mozogjanak. Bemutatja továbbá, hogy a fiatalok lakhatásában körvonalazódni látszik egy magyarországi „bérlői generáció”, ugyanakkor a bérleti szektorban élő fiatalok lakhatási tapasztalataiban és várható lakásútjában is tapasztalhatók – a kutatások által egyelőre csak részben feltárt – társadalmi eltérések.