A tudás szerepe az egészség- és oktatáspolitika megalkotásában és irányításában Európában (KNOWandPOL)

Koordinátor

Bernard Delvaux, Eric Mangez, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve (Belgium)

Konzorciumi tagok

 • Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium
 • Université de Liege, Liege, Belgium
 • Centre National de la Recherche Scientifique, Párizs, Franciaország
 • Établissement Public de Santé Mental, Lille, Franciaország
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • Szociológiai Kutatóintézet – MTA, Budapest
 • Ludwig-Maximilian-Universitat, München, Németország
 • Hogskolen I Ostfold, Ostfold, Norvégia
 • Universitetet I Bergen, Bergen, Norvégia
 • Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo, Norvégia
 • Faculdade de Psicologia e de Sciencias de Educacion, Lisszabon, Portugália
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda, Románia
 • University of Edinburgh, Edinburgh, Nagy-Britannia

Kutatásvezető (MTA SZKI)

Erőss Gábor

Résztvevők (MTA SZKI)

Erőss Gábor
Dávid Beáta
Fernezelyi Bori
Koltai Júlia
Levendel Sára
Gárdos Judit

Korábbi résztvevők

Berkovits Balázs
Kende Anna
Mund Katalin
Oblath Márton

A kutatás

A 8 európai ország, 12 tagból álló konzorciumból álló kutatása a tudás és (köz)politikák viszonyát vizsgálja az egészség- és oktatáspolitikai ágazatban. Fő célja feltérképezni és elemezni, milyen tudáselemek (pl. tudományos-, szakértői-, nemzetközi-, laikus-, és személyes tudás, stb.) hogyan kerülnek be a döntéshozatalba, illetve milyen tudások maradnak ki, továbbá a politika hogyan hat a tudományra és a tudástermelés más formáira. A magyar kutatócsoport az egészségpolitikával, ezen belül a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók integrációjára irányuló szakpolitikákkal foglalkozik. Elkészült az egészségügyi szektor kognitív és intézményi térképe az egészségügyi reformok, az elszámoltathatóság és a fekvőbeteg-ellátás teljesítmény-alapú finanszírozása szempontjából. A munkatársak az egészségügyi reformok kapcsán értelmezték a tudáselemek legszélesebb spektrumát, beleértve a statisztikai és egyéb vizsgálati adatokat, hatástanulmányokat, valamint a „jó gyakorlatokat”. Vizsgálták a WHO lelki egészséggel kapcsolatos irányelveinek hazai érvényesülését, illetve diszfunkcióját. A kutatók folyamatosan tájékoztatják a tudósközösséget és a döntéshozókat írott és elektronikus formában, hazai és európai színtereken egyaránt. Rendszeres a párbeszéd a két ágazat döntéshozói, szakértői, kutatói és egyéb szereplői között szemináriumi formában. A kutatás jelentős eredménye, hogy megmutatta a tudástermelők és a döntéshozók közötti kommunikáció eddig rejtett dimenzióit és nehézségeit, valamint azt, miért, és hogyan bukik meg hazánkban (szinte) minden közpolitikai reform, továbbá melyek a sikeres reform előfeltételei.

Honlap

http://www.knowandpol.eu/