Kisebbség, többség, többszörösség (2016) (szerk. Takács Judit – P.Tóth Tamás) MTA TK

Kisebbség, többség, többszörösség
Kisebbségi–többségi viszonyok a magyar társadalomban

Szerkesztette Takács Judit és P.Tóth Tamás

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2016

E kötetet Neményi Mária, intézetünk nagyra becsült és szeretett kutatójának 70. születésnapjára készítettük köszöntésképpen. A kötetet alkotó tanulmányok közös vonása, hogy tematikailag a magyar társadalom kisebbségi-többségi viszonyainak vizsgálatával foglalkoznak, ami az egyik központi témája Neményi Mária társadalomtudományi munkásságának is, aki többször hangsúlyozta saját kutatásai kapcsán, hogy ő nem csupán a társadalmi kisebbségek sajátosságai iránt érdeklődik, hanem a többség és a kisebbség viszonyai, kapcsolatrendszere és egymásra hatásai azok, amiket MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont mtatkszi közelebbrol vizsgálni kíván.

A kötet szerzői:

Csepeli György, Herczog Mária, Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor, Kovács Éva, Lengyel György, Majtényi Balázs, Nagy Péter Tibor, Örkény Antal, Szalai Júlia, Szirmai Viktória, Tamás Pál, Tibori Timea Theodosia, Váradi Luca, Erős Ferenc, Messing Vera – Ságvári Bence, Kende Anna – Lantos Nóra Anna, Tardos Róbert, Janky Béla, Feischmidt Margit, Nagy Beáta, Tardos Katalin, Acsády Judit, Durst Judit – Fejős Anna – Nyírő Zsanna, Takács Judit – P.Tóth Tamás

>> A könyvbemutatón készült fotók