Kende Ágnes – Messing Vera – Fejes József (2021) Hátrányos helyzetű tanulók digitális oktatása a koronavírus okozta iskolabezárás idején

Kende Ágnes – Messing Vera – Fejes József (2021) Hátrányos helyzetű tanulók digitális oktatása a koronavírus okozta iskolabezárás idején. Iskolakultúra, 2021(2): 76-97.

DOI: 10.14232/ISKKULT.2021.02.76

Részlet a tanulmányból:

Kutatásunk célja az volt, hogy feltérképezzük a koronavírus miatti iskolabezárás rövid távon is jelentkező következményeit az alacsony szocioökonómiai hátterű tanulók kapcsán a pedagógusok első tapasztalatai alapján 2020 tavaszán. A hátrányos helyzetű tanulókkal összefüggésben egyrészt arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen akadályokat látnak a pedagógusok a digitalis oktatásra való átállás kapcsán, másrészt arra, hogy a gyakorlatban milyen módon valósul meg a digitalis oktatás. Elemzésünk alapjául egy online kérdőív szolgált, amelyet a digitalis tanrendre való átállás első hónapját követően töltött ki 425 pedagógus. Adataink további forrását iskolaigazgatókkal, valamint roma és romaközösségeket segítő civilszervezetek vezetőivel készített interjúk jelentik. Írásunk hangsúlyossá tesz néhány olyan akut problémát, amelyeket a digitalis átállás felerősített, ám amelyekkel a magyaroktatási rendszer hosszú idő óta küzd, úgymint az oktatási rendszer társadalmi egyenlőtlenségeket felerősítő sajátos-sága, a tanulás módszertanának elavultsága, vagy éppenséggel a kormányzati oktatásirányítás rugalmasságának hiánya.