Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (2019) Szimbolizáció és szemiotika

Inter-IKU

Tartalom

Bevezető ismertető

A szimbolizáció a szemiotikában I.
Néhány fejezet a szimbolizáció – és általában a szemiózis –
filozófiai alapvetésének történetéből

A szimbolizáció a szemiotikában II.
A modern szemiotika és a szimbolizáció

A szimbolizáció a szemiotikában III.
A metaforológia tanulságai