Jóléti attitűdök magyarázata: általános morális elvek, téma-keretezés és kutatási dizájn

A kutatás honlapja

A kutatás a jóléti ellátásokkal kapcsolatos vélemények egyes meghatározó tényezőit kívánja vizsgálni, különös tekintettel a szegénytámogatásokra. A középpontban a kérdőíves felmérésekben mért attitűdök állnak. Úgy véljük, hogy a vélemények nem vezethetők le pusztán az önérdek és marginális zavaró tényezők eredőjeként; hanem részben bizonyos, jól körülhatárolható morális megfontolásokat is figyelembe vesznek. Azt is feltételezzük, hogy a kinyílvánított attitűdöket befolyásolják az ellátásokra és ellátottakra vonatkozó közéleti diskurzusok, továbbá maguk a kérdezési eljárások is, amelyek egyes szempontokat előtérbe helyeznek, másokat ellenben háttérbe szorítanak.

Fő célunk, hogy az ellátottak ’érdemességét’ érintő morális elvek, a közéleti témájú (részben média-) diskurzusok valamint a kérdezési eljárások hatásait minél jobban megértsük. Különösen a különböző hatások közötti interakciókat kívánjuk minél teljesebb mértékben feltárni. A tervezett projekt legtöbb alapkutatási innovációja az említett interakciók feltárásához kötődik.

Hipotéziseink tesztelésére survey-kísérleteket kívánunk végezni, melyekben a válaszadók véletlenszerűen szétválasztott alcsoportjai más-más módon szembesülnek egy-egy kérdéssel; így az ellátások és ellátottak prezentálásának hatását tudjuk mérni lakossági mintákon. Ugyanakkor a kutatás fontos részét képezik az empirikus tesztjeinket konstruktívan megkérdőjelező elméleti elemzések és viták.

A kutatás egyszerre kíván módszertani és társadalompolitikai relevanciájú kérdéseket megválaszolni. Azt próbáljuk megmutatni, hogy ebben a témában különösen összefonódnak a survey-módszertan és a társadalompolitikai diskurzus dilemmái.

Vezető kutató: Janky Béla

Részt vevő kutatók: Bognár Adrienn, Bognár Bulcsú, Gulyás Attila, Kmetty Zoltán, Koltai Júlia, Lakatos Zoltán, Rajkó Andrea, Ságvári Bence, Szakadát István