Jó gyakorlat a gyakorlatban. Innovatív kezdeményezések átültethetősége a migránsok/romák oktatása terén Európában

Projektvezető

FIERI, International and European Forum of Migration Research

Koordinátor

Roberta Ricucci (FIERI)

Partnerek

Torino Önkormányzata
Associazione salesiana di animazione interculturale (ASAI)
Swiss forum for Migration (SFM)

Résztvevő (MTA SZKI)

Messing Vera

A kutatás

A projekt két városban – Genf és Budapest – térképez fel jó gyakorlatot a migráns és roma gyerekek oktatási integrációja kapcsán. A projekt azt vizsgálja, hogy ezek a gyakrolatok mennyiben és milyen körülmények között ültethetőek át Torino városába illetve a régióban drámaian növekvő számú bevándorló gyermekeinek iskolai integrációjának gyarkolatába. A projekt azokat a feltételeket és körülményeket kísérli meg azonosítani, amelyek mentén a különböző csoportok gyermekeinek integrációja sikeressé válhat más városokban, közegekben is. A projekt a Magyarországon és Svájcban azonosított jó gyakorlatokat bemutatja a Torino Város Önkormányzatának Oktatási Bizottsága elött, és javaslatokat tesz, hogy az adott gyakorlat megvalósítása Torino városában milyen feltételek mellett kecsegtet sikerrel.