Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban

A projekt célja a magyar társadalom integrációs és dezintegrációs folyamatainak szociológiai szempontú feltárása. Egy olyan értelmezési keretet próbálunk kidolgozni, amely egyszerre reflektál a rétegződéssel, társadalmi egyenlőtlenséggel foglalkozó tanulmányokra, hozzájárul a szociológia módszertani és tematikus megújításához, valamint aktuális és érvényes
ismereteket közöl a magyar társadalomról.
Az elmúlt 25 év munkáira alapozva egy olyan széleskörű, elméleti és empirikus kutatási projektet kívánunk folytatni, amelyben feltárjuk a magyar társadalom szerkezetét és annak fő szervező elveit, valamint azokat a társadalmi, gazdasági,
politikai folyamatokat, amelyek gátolják a társadalom integrációját. Célunk tehát, hogy bemutassuk az elmúlt két évtized és a jelen azon integrációs és dezintegrációs folyamatait, amelyek hozzájárulnak a feltárt rétegződés létrehozásához, újratermeléséhez. Mindehhez a társadalomról alkotott laikus társadalomképeket és a közéleti diskurzus fő témáit is bevonjuk a vizsgálatba. A kutatás egyik fő célkitűzése, hogy adaptáljuk és újragondoljuk a releváns és nemzetközileg elismert elméleteket, illetve amennyiben ez szükséges, új, a magyar és közép-európai helyzethez illeszkedő elméleteket alkossunk.
Annak érdekében, hogy kutatási eredményeinket a nemzetközi kutatási főáram számára is láthatóvá tegyük, keressük a nemzetközi együttműködés lehetőségeit.

OTKA 108836, 2013-2017

Kutatásvezető: Kovách Imre

Résztvevő kutatók: Albert FruzsinaBalogh LídiaCsizmadia PéterCsurgó Bernadett, Czibere IbolyaDávid BeátaDinók HenriettDupcsik CsabaErőss GáborGárdos-Orosz FruzsinaGerő MártonHajdu Gábor Janky BélaKapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Kiss BalázsKoltai JúliaKristóf LucaLégmán AnnaMajtényi BalázsMegyesi BoldizsárNeményi MáriaPap András, P.Tóth TamásSzabó Andrea, Szabó GabriellaSzalai Júlia, Szirmai Viktória,  Váradi Zsuzsanna