Illéssy Miklós - Huszár Ákos (2022) Technológiai fejlődés és munkaerőpiac: automatizációs kitettség Magyarországon.

Illéssy Miklós – Huszár Ákos (2022) Technológiai fejlődés és munkaerőpiac: automatizációs kitettség Magyarországon. Statisztikai Szemle, 2022 február, DOI: https://doi.org/10.20311/stat2022.2.hu0137

Link: https://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2022/2022_02/2022_02_137.pdf

Rövid absztrakt:

A tanulmány a 2016-os mikrocenzus adatait nemzetközi módszertan szerint elemzi abból a célból, hogy felmérje, az automatizáció terjedése a munkahelyek hány százalékát veszélyezteti. A szerzők szakértői becslések alapján automatizációs veszélyeztetettségi mutatókat rendelnek a különböző foglalkozási csoportokhoz; az eredmények szerint a munkavállalók közel fele (44%-a) dolgozik olyan állásban, amely a következő évtizedekben megszűnhet a digitális technológia fejlődésével és további térnyerésével. Ez az arány az Egyesült Államokban mért értékhez (45%) áll közel, jelentősen alacsonyabb a svédországinál (53%), viszont jóval magasabb a Finnországban (35%) és a Norvégiában (33%) mértnél. Magyarországon a munkavállalók 13 százaléka, csaknem 600 000 fő dolgozik olyan foglalkozásban, amely az alkalmazott módszertan szerint 95 százalékos valószínűséggel szűnhet meg a következő 1-2 évtizedben, a 90 százalék feletti intervallumba tartozók száma pedig meghaladja az 1 milliót, amely csaknem eléri a foglalkoztatottak 25 százalékát.