Idős nők ellen irányuló partner-erőszak

Projektvezető

Thomas Goergen (German Police University, Münster, Németország)

Projekt koordinátor

Thomas Goergen (German Police University, Münster, Németország)

Konzorciumi tagok

  • German Police University, Muenster - Thomas Goergen
  • Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences - Olga Tóth
  • Institute for conflict research, Vienna - Birgitt Haller
  • University of Sheffield - Bridget Penhale
  • Zoom - society for prospective Developments - Barbara Naegele
  • Bialystok University - Jerzy and Malgorzata Halicki

Kuatásvezető (MTA SZKI)

Tóth Olga

Résztvevők (MTA SZKI)

Tóth Olga

A kutatás

A kutatás 6 országra kiterjedő konzorciumi keretek között megvalósuló nemzetközi összehasonlító vizsgálat. Az együttműködés fő célja - egy eddig a tudományos kutatás és a politikai döntéshozatal számára is rejtett társadalmi jelenség - az idős nők partner általi bántalmazásának mélyebb megismerése, valamint a hazai és nemzetközi közvélemény figyelmének felhívása a problémára. A partnerek közötti - ezen belül a nők elleni fizikai-, szexuális-, érzelmi- és anyagi - bántalmazás kutatása a nyugat-európai országokban már több évtizede intenzíven folyik. Számos értékes tudás gyűlt össze a bántalmazás folyamatáról, a bántalmazó személyiségéről, magáról a bántalmazás formáiról. Az összegyűjtött kutatási anyagok a nagy nemzetközi szervezetek (WHO, ENSZ, Európai Unió) ajánlásaiban, és az egyes országok törvényelőkészítő munkájában hangsúlyos szerepet játszottak. Magyarországról ez kevéssé mondható el, hiszen csekély számú partnerkapcsolati erőszakkal foglalkozó kutatás született napjainkig. Az egyetlen, a mindenkori kormányzat által felhasznált nagymintás felvételt éppen jelen projekt magyar partnere, Tóth Olga készítette. Miközben az európai országok többsége sokféle információval rendelkezik az intim partnerek közötti erőszakról általában, kevés ismeret gyűlt össze az idős, 60 év feletti nők hasonló tapasztalatairól. Egyrészt a közvélemény az ilyesfajta bántalmazás tényét még nehezebben fogadja el, mint a fiatalabb nők esetében, még inkább tabuként tekint a kérdésre. Másrészt az idősebb nők számára szegényesebb mind a segítő intézményrendszer, mind a tájékoztatás. Ugyanakkor az elöregedő európai társadalmaknak mind nagyobb számban kell ezzel a problémával is szembenéznie. A kutatás három részből áll. Első körben 450 kérdőív felvétele történik olyan intézményekben és szakemberekkel, akik munkájuk során találkozhattak idős nők partner általi bántalmazásával. A második körben azokkal a szakemberekkel, akik találkoztak ilyen esetekkel, illetve, akiknek van javaslatuk, elképzelésük a probléma megoldására. A harmadik körben áldozatokkal készülnek mélyinterjúk, akiktől a bántalmazás folyamatát, az intézmények segítségnyújtási hajlandóságát, és a nehéz élethelyzetből való kimenekülés lehetőségeit próbálják megismerni a kutatók. A feltáró vizsgálat végterméke egy magyar és angol nyelven megírt összehasonlító tanulmány, amelyben a probléma bemutatása mellett összehasonlításra kerülnek az egyes országokban már megjelenő „good practice” intézkedések, illetve a kutatók javaslatokat fogalmaznak meg a probléma kezelésére nemzeti és európai szinten.