Huszár Á., Győri Á., Balogh K. (2023). A társadalmi mobilitás nemek közötti egyenlőtlenségei Magyarországon

Huszár Ákos – Győri Ágnes – Balogh Karolina (2023): A társadalmi mobilitás nemek közötti egyenlőtlenségei Magyarországon. In: Szabó-Morvai Á. -  Pető R. (szerk.) Munkaerőpiaci tükör 2022: társadalmi egyenlőtlenség és mobilitás. Budapest: Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet, HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, pp. 200-205.

Absztrakt

Alfejezetünkben arra a kérdésre keressük a választ, hogy társadalmi mobilitás korábban megfigyelt nemek szerint eltérő mintázatai fennmaradtak-e a 2010-es évek Magyarországán. Ehhez az intergenerációs foglalkozási mobilitás fő mérőszámait vizsgáljuk az MTA Mobilitás Kutatási Centrum projektjének 2018. őszi adatfelvételére támaszkodva. Eredményeink szerint a korábban megfigyelt trendek a 2010-es években is folytatódtak. Eszerint az abszolút mobilitás szintje a nők körében magasabb, mint a férfiaknál, ám mindkét nem esetében tovább csökkent a 2010-es években. A mobilitás csökkenése mellett az is megfigyelhető, hogy a mobilak körében csökkent azoknak az aránya, akiknek javult a társadalmi pozíciója származási társadalmi helyzetéhez képest, és növekedett azoké, akiknek romlott.