Tardos Katalin (2017) Életkor és esélyegyenlőség. Az életkori sokszínűség alakulása a vállalati HR stratégiák tükrében

Budapest – Szeged: mtd Tanácsadói Közösség – Belvedere Meriodionale, p.165. 

A könyv letölthető innen

Az életkornak jelentős szerepe van a munkaerő-piaci pozíció biztonságának és bizonytalanságának meghatározásában, különösen a 25 évesnél fiatalabb és az 55 év feletti korosztályban. A különböző életkorú emberek foglalkoztatása szempontjából kiemelt fontosságú kérdés, hogy a munkáltatók milyen stratégiát követnek a munkaerő korösszetételének kialakításában, mennyiben fejlesztenek ki és alkalmaznak olyan humánerőforrás-menedzsment és munkahelyi esélyegyenlőségi rendszereket, amelyek nagyobb valószínűséggel teszik lehetővé a különböző életkorú és generációjú munkavállalók foglalkoztatását. Az életkori sokszínűség és a munkáltatók életkor-kezelési stratégiái és gyakorlatai kevéssé kutatott területek még Magyarországon.

A kötet első része a munkahelyi esélyegyenlőség és sokszínűség általános trendjeit mutatja be. A második rész a sokszínűség-menedzsment szempontjából elemzi a munkáltató szervezetek életkorral kapcsolatos politikáját és gyakorlatait. A kötet harmadik része a munkaerő életkori megoszlásának vállalati típusait alkotja meg, és megvizsgálja, hogy az életkori összetétel típusaihoz kapcsolódóan miképpen alakul a fiatalok és idősebbek vállalati befogadása és kirekesztése, illetve az életkor- és sokszínűség-barát HR politika átlagos színvonala. Végül, a kötet negyedik része kvalitatív megközelítést követ, és hat vállalati esettanulmány segítségével elemzi, vajon milyen tényezőkre vezethető vissza, hogy a munkáltatók miképpen alakítják a munkaerő életkori összetételét a szervezetükben, és ezáltal a fiatal és idősebb generáció munkaerő-piaci integrációját és dezintegrációját.