Smart technológiák lehetőségei, és korlátai a társadalmi elfogadottság tükrében

TÁRSADALMI INNOVÁCIÓS NEMZETI LABORATÓRIUM (TINLAB)

Társadalmi jóllét Tematikus Fórum (szakmai vezető: Tausz Katalin, ELTE)

A kutatócsoport tagjai: Csizmady Adrienne, Bagyura Márton, Ferencz Zoltán, Kőszeghy Lea, Olt Gergely, Pintér-Szövényi Eszter

 

Problémafelvetés

A lakhatáshoz kapcsolódó okos (smart) megoldások egyre nagyobb teret nyernek a hazai lakásszektorban (is). A társadalmi hozzáférésben azonban jelentős egyenlőtlenségek tapasztalhatók. Ettől nem függetlenül az okos megoldásokhoz kapcsolódó tudások, készségek és attitűdök, illetve az okos megoldások használatával kapcsolatos szokások is eltérőek az egyes társadalmi csoportokban. Ezért az innovációk fogadtatása, elfogadása, használata is más-más mintákat mutat. A kutatás ezeket a mintákat: szokásokat, tudást és attitűdöket tárja fel.

A kutatás relevanciája

A lakáshasználathoz és kiemelten az energiahasználathoz kapcsolódó okos (smart) megoldások elméletileg lehetőséget kínálnak egy hatékonyabb, jobban kontrollált energiafogyasztásra. Kérdés, hogy ezek ténylegesen mennyiben járulnak, járulhatnak hozzá az energiahasználat környezetterhelésének csökkentéséhez, figyelembe véve a hozzáférés, és az ezekkel kapcsolatos tudás, és a használatukhoz szükséges készségek társadalmi egyenlőtlenségeit, a magasabb státuszú háztartások magasabb energiafogyasztását, valamint maguknak a használt eszközöknek a teljes életciklusukra vetített környezetterhelését.

Kutatási kérdések

A kutatás központi kérdése, hogy a népességben milyen különbségek tárhatók fel az új és egyre modernebb eszközök/innovációk elfogadására, használatára. Mitől függnek az attitűdök a tudás és ehhez kapcsolódóan a használati minták kialakulása.

A kutatás vizsgálja az energiahasználathoz kapcsolódó okos (smart) megoldások társadalmi hozzáférésének egyenlőtlenségeit, az okos megoldásokhoz kapcsolódó tudásokat, készségeket, és attitűdöket, az okos megoldások használatával kapcsolatos szokásokat. Ezen túlmenően vizsgálja azt a kérdést, hogy az okos megoldásokat használó háztartások esetében mennyiben van szó a környezetterhelés csökkentéséről, és mennyiben annak térbeli eltolásáról (például az eszközök előállításának, és a már nem használt eszközök kezelésének fejlődő országokban jelentkező környezetterhelése formájában)? Vizsgálja továbbá, hogy hogyan használhatók az okos megoldások az energiahasználat környezetterhelésének csökkentésére különböző társadalmi csoportokban (pl. okos mérőórák a fogyasztás jobb kontrolljára)?