Leleszi-Tróbert Anett Mária; Bagyura Márton; Széman Zsuzsa (2023) A családi gondozói szerep egyéni megítélése egy hazai kutatás tükrében

Leleszi-Tróbert Anett Mária; Bagyura Márton; Széman Zsuzsa (2023) A családi gondozói szerep egyéni megítélése egy hazai kutatás tükrében MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 5 : 3 pp. 108-123. , 16 p. https://doi.org/ 10.56699/MT.2023.3.7

ABSZTRAKT

A várható élettartam kitolódásával az idősként betegségben töltött évek száma növekedhet. Az ellátórendszerek túlterheltek, a gondozásban egyre nagyobb szerep hárul a családtagokra. Tanulmányunkban idős családtagjukat gondozó személyeknek a gondozói szerep vállalásával, megélésével kapcsolatos tapasztalatait mutatjuk be. Az ismertetett, több módszertan alkalmazásával kapott (multimethod approach) kutatási eredményeink két forráson alapulnak: (1) idős családtagot gondozókkal készült mélyinterjúkon (2015–2016, n = 10) és (2) egy idős családtagot gondozók körében végzett online kérdőíves felmérésen (2018, n = 205). A gondozói szereppel kapcsolatos tapasztalatok megismerése szükséges a családi gondozókat támogató szakpolitikák megalkotásához, a családi gondozók helyzetét, igényeit figyelembe vevő szociális és egészségügyi ellátások kidolgozásához. Eredményeink a szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevétele akadályainak megértésében is segítséget nyújthatnak.