Acsády Judit: Ipari munkásnők Magyarországon. Közelítések és szempontok a téma társadalomtörténeti feldolgozásához

Múltunk. Politikatörténeti folyóirat. 2017/2. 25-53.