Hogyan vélekednek az orvosok a klímaváltozás és az egészség kapcsolatáról?

Bár az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület jelentései alapján általánosan elfogadott tény, hogy a klímaváltozás napjainkban a legnagyobb egészségkockázat, és az orvosok felszólalhatnának a kibocsátás csökkentése, valamint a lakosság egészségének megőrzése érdekében – kevés a nemzetközi bizonyíték, hogy hajlandók lennének erre. A hazai szakirodalomban sem találunk erre vonatkozó utalásokat. A Lancet Planetary Health című rangos folyóiratban 2021-ben közölt felmérés szerint a megkérdezett orvosok nagy része – bár ismerik az éghajlatváltozás egészségkockázatait – számos személyes, szakmai és társadalmi kifogás miatt nem vesz részt a lakosság felvilágosításában, annak ellenére, hogy ezzel mérsékelni lehetne a kockázatok hatásait. Jó hír, hogy döntő többségük nyitott arra, hogy ezt segítő kommunikációs tréningeken vegyen részt.

Egy nemzetközi, 13 országot magában foglaló felmérés keretében a kutatók arra voltak kíváncsiak, mi a megkérdezettek véleménye a klímaváltozás és egészség kapcsolatáról. Összesen 4 654 orvost vontak be a kutatásba, lakosságszámtól függően volt, ahol 10, de akár 2 852 orvost is megkérdeztek egy-egy országban. Az nem volt meglepő, hogy döntően elfogadják a klímaváltozás antropogén eredetét. Úgy látják, hogy az éghajlatváltozás jelentősen rontja országuk lakosságának egészségi állapotát, sőt kétharmaduk úgy érzi, hogy a személyes egészségük is sérülni fog.

A következő táblázat mutatja be, hogy saját országukat illetően hogyan vélekednek a már megtapasztalt és a közeljövőben várható, klímaváltozással kapcsolatos egészséghatásokról.

A megkérdezett orvosok érzik saját felelősségüket a lakosság oktatásáért és a döntéshozók informálásáért. Ami azonban meglepő, hogy a helyzet és a feladatok pozitív értékelése ellenére a megkérdezettek jó része számos személyes, szakmai és szociális korlátozó tényezőt sorolt fel, ami gátolja a felvilágosító, oktató tevékenységüket.

Érdemes áttekinteni a korlátozó tényezők megoszlását:

  • időhiány: 54%
  • ismeretek hiánya: 41%
  • az a meggyőződés, hogy a lakossággal való kommunikáció nem változtatja meg a helyzetet: 31%
  • nem támogatják ezt a tevékenységüket a kollégák: 22%
  • a téma túl ellentmondásos: 16%
  • túl nagy a személyes és szakmai kockázat a lakossággal való kommunikálásban: 14%

Reméljük, hogy a hónap végén kezdődő „klímacsúcs” a COP26, melynek egyik kiemelt témája éppen a klímaváltozás és az egészség kapcsolata, segíti majd az orvosok jobb tájékozottságát és a kételyeik eloszlatását. Az „Éghajlatváltozás és egészség” programnak, ami az EMMI támogatásával valósul meg, szintén ez az egyik célja. Ezért foglaltuk össze a Jelentésben (hypertext), a legfontosabb nemzetközi és hazai eredményeket.

 

Páldy Anna

Kotcher J, Maibach E, Miller J, Campbell E, Alqodmani L, Maiero M, Wyns A. Views of health professionals on climate change and health: a multinational survey study. Lancet Planet Health. 2021 May;5(5):e316-e323. doi: 10.1016/S2542-5196(21)00053-X. Epub 2021 Apr 8. PMID: 33838130; PMCID: PMC8099728.ezt