Husz Ildikó (TK Gyerekesély-kutató Csoport) és Herke Boglárka (TK Szociológiai Intézet) tanulmányáról írt a Telex: A magyarok közel fele azt gondolja, hogy az azonos nemű párok és gyerekeik nem egy család

A 2023 őszén nyomtatásban is megjelent Mi a család? Tanulmányok a család fogalmáról a jelenkori Magyarországon című, Husz Ildikó által szerkesztett kötet második, Husz Ildikó és Herke Boglárka által írt, a lakosság családkoncepcióit vizsgáló fejezetének eredményeit ismerteti a Telex. 

A tanulmányból többek között kiderül, hogy a lakosság milyen együttélési formákat tekint családnak, kiket tekint közeli családtagnak, és mennyire egyezik meg a lakosság véleménye az Alaptörvény családdefinicójával.