Bagyura Márton sikeres doktori védése

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának doktoranduszaként Bagyura Márton sikeresen védte meg PhD disszertációját (Tervezetlen szuburbanizáció és önkormányzati szuverenitás – A szuburbanizáció mint önkormányzati fejlesztési stratégia a Budapesti Agglomerációban) 2023. március 21-én. Gratulálunk!

TÉMAVEZETŐ

  • Dr. Csizmady Adrienne

A BIZOTTSÁG TAGJAI

  • Elnök: Dr. Keller Márkus
  • Titkár: Dr. Kiss Zsuzsanna
  • Opponensek: Dr. Csurgó Bernadett, Dr. Kocsis János Balázs
  • Tag: Dr. Csanádi Gábor