Szikra Dorottya és társai kutatásáról ír a Qubit

Győry Adrienn, Kerem Gabriel Öktem és Szikra Dorottya Az autokratikus családpolitikai expanzió változatai: Magyarország, Lengyelország, Oroszország és Törökország című tanulmányáról ír a Qubit hírportál. A tanulmány még nem jelent meg, de február 13-án Szikra Dorottya a CEU Demokrácia Intézetében mutatta be kutatásuk első eredményeit. 

Részletek a cikkből:

"„Eddig azt tudtuk, az egyetemen is azt tanították és a nyugati szakirodalom is azt írta, hogy minél demokratikusabb egy ország, annál jólétibb államot kényszerítenek ki az állampolgárai, hiszen a politikai jogok kiépülése alapozza meg a szociális jogok bevezetését. (...) Ami teljesen logikus is, hiszen minél szélesebb körű a szavazati jog, annál több szociális jogot lehet kikényszeríteni az államtól. Ebből a logikából pedig annak kellene következnie, hogy minél hanyatlóbb egy demokrácia, minél kevésbé vonja be a döntéshozatalba például a szakszervezeteket vagy a civileket, annál inkább gyengülniük kellene a szociális jogoknak, és [az államnak] annál kevesebbet kellene invesztálnia a jóléti intézkedésekbe.”

Bár Magyarország esetében valóban látszik csökkenés, ha a többi országot nézzük, akkor az derül ki, hogy ez egyáltalán nem mindenhol van így."