Megjelent a Socio.hu Társadalomtudományi Szemle 12. évfolyamának 3. száma

A folyóirat és az új szám innen elérhető

 

12. évfolyam 3. szám (2022)

Tartalom

Bevezető

Harcsa István: Társadalmi tagolódás és mobilitás a jelenben és a múltban - Bevezető az Andorka Rudolf születésének 90. évfordulója előtt tisztelgő blokkhoz

Társadalmi tagolódás és mobilitás a jelenben és a múltban - tanulmányok 

Harcsa István, Monostori Judit, CeglédiTímea, Dabney-Fekete Ilona Dóra: A nemzedékek közötti iskolai mobilitás mintázata és összefüggései az anyagi helyzettel - A reziliensek hátrányai a diploma után

Tardos Róbert: Jó nexusok és rossz társaságok - Foglalkozási miliők és kapcsolathálózati erőforrások reflektív megközelítése komparatív háttérrel

Szilágyi Zsolt: Struktúrák hatása az elitekre Kecskeméten a két világháború között

Társadalmi tagolódás és mobilitás a jelenben és a múltban  - nézőpontok

Karády Viktor: A középosztály újratermelésének felekezet-sajátos átrendeződése a főiskolai diákság szakválasztása tükrében a 20. század első felében

Harcsa István: A nemzedékek közötti társadalmi mobilitás trendjeiKonzerválódás, zártabbá válás nélkül

Recenziók 

Dupcsik Csaba: Utazás a lapos Föld középpontja felé - Recenzió Krekó Péter (2021) Tömegparanoia 2.0 c. könyvéről

Belépő: Tézisek

Herke Boglárka: Az egyedülálló anyák vélt jóléti érdemessége Magyarországon: intézményrendszer, kormányzati diskurzus és társadalmi attitűdök

A 20. század hangja gyűjteményei

Havadi Gergő: A Rácz József gyűjtemény bemutatása - A ’80-as és ’90-es évek deviáns ifjúsági szubkultúrái alulnézetből

 

A teljes szám elérhető innen

Facebook hír