Megjelent a Socio.hu Társadalomtudományi Szemle 11. évfolyamának 4. száma

A Socio.hu Társadalomtudományi Szemle 11. évfolyamának 4. száma itt érhető el >>>

A folyóirat és az új szám innen elérhető

 

11. évfolyam 4. szám (2021)

Tartalom

Születésnapunkra

Csurgó Bernadett – Hajdu Gábor – Kristóf Luca – Megyesi Boldizsár – P.Tóth Tamás: Születésnapunkra. A Jubileumi különszám elé

Tanulmányok

Soós Sándor: A Socio.hu Társadalomtudományi Szemle folyóirat pozíciójának feltérképezése a hazai társadalomtudományi folyóiratok kontextusában – egy „pilot” vizsgálat tanulságai

A gondoskodás(hiány) szociológiája – tanulmányok (szerkesztette: Takács Judit)

Takács Judit: A „gond(ozás)talan állampolgárság” felé? Előszó A gondoskodás(hiány) szociológiája különszámhoz

Bartha Attila, Zentai Violetta: Tartós gondoskodás és nemek közötti egyenlőség az európai jóléti rendszerekben

Kopasz Marianna: „Van, amikor szakad a cérna” Demenciával élő idősek családi gondozóinak terhelődése egy kvalitatív vizsgálat tükrében

Vida Anikó: A professzionális gondoskodás konstrukciója és válsága az idősellátásban dolgozók perspektívájából

Nagy Éva: Az autonómia és a gondoskodás fogalmai a szülőség kontextusában. Lehetőségek a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok autonómiatapasztalatainak értelmezéséhez

Takács Erzsébet: „Ha nincs támogató környezet...” Kismamák lehetőségtere a szolidaritás kontextusában

Sztáray Kézdy Éva, Drjenovszky Zsófia: Gondoskodásviszonyok a gyermekükkel otthon lévő apák családjaiban Magyarországon

Takács Flóra: Gyűlölet-bűncselekmények és a szolidaritás formái a mai Magyarországon

A gondoskodás(hiány) szociológiája – nézőpontok (szerkesztette: Takács Judit)

Gyuris Tamás: Kényszerű hajléktalanság

Krémer Balázs: Az idősgondozás tényei, elhallgatásai és narratív keretei

Belépő: Tézisek

Gábriel Dóra: „Elkezded, majd nem tudod abbahagyni”. A Baranya megyéből induló idősgondozók vándorlásának és élettörténetének összefüggései

Kitekintő

Szalai Júlia: A dal diadala (2. rész)

In memoriam

Egyed-Gergely Júlia, Horváth Anna: Vitányi Iván (1925–2021) „Nem elég díjat nem kapni, úgy is kell élni, hogy ne is adjanak” Egy szabadságszerető ember élete és munkássága

A 20. Század Hangja gyűjteményei

Balogné Tóth Katalin: „És mi van a tükrök között?” A.Gergely András gyűjteményének bemutatása 

Visszatekintő

Dupcsik Csaba: Ivan Ivanovics géppuskája, avagy az alapító főszerkesztő fél-szubjektív visszatekintése a Socio.hu első tíz évére

---

A teljes szám elérhető innen: https://socio.hu/index.php/so/issue/view/96/17

Facebook hír: https://www.facebook.com/mta.tarsadalomtudomany/posts/1106154393465204