Megjelent Szabari Vera szerkesztésében a (DISZ)KONTINUITÁSOK - A magyar szociológia 1960 és 2010 között című kötet

A (DISZ)KONTINUITÁSOK - A magyar szociológia 1960 és 2010 között (szerk. Szabari Vera) című kötetben a TK SZI kutatóinak (Gárdos Judit, Kristóf Luca) művei is olvashatók.

Megjelent Szabari Vera szerkesztésében a (DISZ)KONTINUITÁSOK - A magyar szociológia 1960 és 2010 között című kötet

"A kötet tudományágunk, a szociológia hazai alakulásának ötven évét tekinti át. Szerzői azt kívánják bemutatni, hogyan formálódott a magyar szociológia a Kádár-rendszer éveitől a rendszerváltást követő évtizedekig. Felvetik és elemzik tudományunk folytonosságának és változásainak, elméleti és módszertani irányainak kérdéseit. Tanulmányaikban foglalkoznak a hazai társadalomszerkezet és az elitek, az értékek és a szegénység, a család, az életmód, az előítéletek és más szociológiai témák kutatásának magyarországi történetével. Hazánkban eddig még nem jelent meg ilyen tárgyú, tematikailag ennyire gazdag munka. Ez is oka annak, hogy többnyire még kollégáink sem ismerik tudományunk magyarországi történetének legutóbbi szakaszát. Korábban nem vizsgálták még rendszeresen a magyar szociológia útját az 1960-as évek liberalizálódó rendszerétől a legutóbbi évtizedig. Ezt az ismerethiányt pótolhatja most a kötet. Szerzői a hazai szociológia középső nemzedékéhez tartozó, tapasztalt kutatók."

Szabari Vera (szerk.) (2020) a (DISZ)KONTINUITÁSOK - A magyar szociológia 1960 és 2010 között. Budapest, Napvilág Kiadó. p. 328.

ISBN: 978-963-489-290-8

A kötet szerzői Czibere Ibolya, Gárdos Judit, Kristóf Luca, Ságvári Bence, Szabari Vera, Tibori Tímea, Takács Erzsébet, Vajda Róza és Vigvári András.